Aktivizam

Gej aktivizam i studiji vežu se na liberalizam, za razliku od lezbijskog i queer koji se vežu na feminizam. To se posebice može vidjeti i na programu i aktivnostima gej aktivističkih grupa, konceptima i rješenjima koje se predlažu. Sloboda na seksualnu orijentaciju, sloboda "izbora", sloboda uređenja privatnog su temelji na kojima počiva gej aktivizam. Svi su različiti, svi su jednaki. Lezbijski i queer aktivizam ne vjeruju u "privatno", unatoč svim postojećim razlikama, već samo "političko".

Te razlike, relativno kompromisnog, srednjostujaškog gej aktivizma, koji za razliku od queera i feminizma vjeruje u evoluciju patrijarhata (postpatrijarhat), a ne njegovu dekonstrukciju, ponekada su toliko nepremostive da često dolazi do sukoba i razilaženja. Gej aktivizam također inzistira na socijalnom uključenju u društvo, ili pak stvaranje vlastite inačice, što je na koncu blisko i lezbijskom viđenju, a queer smatra da je u tom trenutko nemoguće i ne prepisati i rodnu neravnpravnost i rodne odnose moći. Gej aktivizam takva stajališta često smatra pretjeranim i utopističkim.

Unatoč svim razlikama, nekim čak i nepremostivim, po većini pitanja svi ovi pokreti se stapaju u većini zemalja u jedinstveni LGBTIQ aktivizam.

aktivizam

Uključite se!

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved