Lezbijski aktivistički skup „RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO“ 2001

Posted in Regionalna lezbijska mreža


Lezbijski aktivistički skup „RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO“
Rovinj, Hrvatska, 03.-09. rujna 2001. godine

U organizaciji lezbijske grupe Kontra iz Zagreba

Završni dokument lezbijskog aktivističkog skupa

Lezbijski aktivistički skup u Rovinju održan je od 3. do 9. rujna 2001., a okupio je 35 lezbijki iz Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, na radnom sastanku za kreiranje zajedničke platforme za unošenje anti-diskriminacijskih mjera u legalnom sustavu.
Tijekom šest dana rada i razmjene iskustava dugogodišnjih aktivistkinja za lezbijska ljudska prava, ustanovljeno je da je položaj lezbijki u svim državama i regijama na području bivše Jugoslavije diskriminacijski i neprimjeren standardima otvorenog demokratskog društva.

U poslije ratnim i tranzicijskim društvima primijećen je pomak u respektiranju ljudskih prava uopće, iako je na skupu ustanovljeno da su ljudska prava lezbijki i gej muškaraca osobito zanemarena, a u nekim regijama i državama su potpuno negirana i ignorirana.

U diskusijama se tematizirala problematika položaja lezbijki u društvu, državnom sistemu, obitelji, u političkim institucijama, edukaciji/obrazovanju, okruženju na radnom mjestu. Posebno je diskutirano o tome kako je desetogodišnji rat u regiji intenzivirao patrijarhalne nacionalističke klerikalne vrijednosti i potisnuo mogućnosti lezbijske vidljivosti te suzio društveni prostor za lezbijska prava.

Status lezbijskih i gej prava je krajnje neprimjeren u svim ovim državama izuzev nešto povoljnije situacije u Sloveniji. Na primjer, ni jedna država u svom ustavu nema anti-diskriminacijski članak koji eksplicitno imenuje seksualnu orijentaciju kao jedan od kriterija diskriminacije. Drugo, ni jedna država ne dopušta mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imaju posljedice veće socijalne ugroženosti lezbijske i gej populacije i veće izloženosti pojavama nasilja, stigmatizacije, diskriminacije i društvene izolacije.

Skup je osudio nereagiranje instrumenata države, posebno policije, u Srbiji, koja je u Beogradu 30. lipnja 2001. tolerirala okrutno nasilje, nad lezbijkama, gej muškarcima i drugim građanima/kama koji/e su sudjelovali/e u mirnoj proslavi Međunarodnog dana ponosa lezbijki i gej muškaraca.
Učesnice su usvojile PLATFORMU O ORGANIZACIJI ULIČNIH DEMONSTRACIJA kako bi se iskoristila prethodna iskustva iz Beograda i Ljubljane za što efikasniju organizaciju budućih javnih manifestacija.

Dokumentom RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO tražimo politiku jednakih mogućnosti i ravnopravno državljanstvo bez obzira na seksualnu orijentaciju.

Tražimo mijenjanje:
- Ustava, kako bi uključio anti-diskriminacijski članak. Usklađivanje svih zakona i podzakonskih akata kako bi bili u skladu s novim anti-diskriminacijskim člankom ustava;
- Krivičnog zakona koji bi sankcionirao diskriminaciju i kršenje ljudskih prava na osnovi seksualne orijentacije;
- Zakona o radu/o radnim odnosima koji bi uključio ne-diskriminaciju na osnovi seksualne orijentacije pri zapošljavanju, unapređivanju na radnom mjestu. Pored toga tražimo sankcioniranje seksualnog i homofobičnog uznemiravanja u radnom okruženju;
- Zakona o obiteljskim odnosima, tako da postoji mogućnost legalizacije istospolnih odnosa, te uživanje istih prava i mogućnosti kao što ih imaju heteroseksualne partnerske zajednice - brak ili izvanbračne zajednice;
- Zakona o reproduktivnim pravima, tako da omogući umjetnu oplodnju svim ženama neovisno o bračnom statusu ili seksualnoj orijentaciji;
- Zakona o školstvu, kako bi se školski program uskladio sa postojanjem lezbijske i gej egzistencije i njihovim ljudskim pravima;
- Zakona o medijima/zakona o javnom informiranju kako bi se isključili svi oblici diskriminacije, i promovirao nehomofobični medijski jezik;
- Zakona o zdravstvu, kako bi se uveo nediskriminacijski tretman lezbijki u zdravstvenim ustanovama.

Svaka država treba ustanoviti posebne mehanizme provođenja ravnopravnosti svih građanki i građana i nadzirati implementaciju anti-diskriminacijskih zakona. Pored toga apeliramo na ne-vladine organizacije za ljudska prava i ženska ljudska prava da promoviraju i ljudska prava lezbijki i gej muškaraca.

Učesnice skupa su usvojile dokument RAVNOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO i obvezale se da će razvijati vrijednosti prava na različitost i slobodnog izbora za sve.
Na skupu smo usvojile i PLATFORMU O UMREŽAVANJU u kojoj se specificira uzajamna suradnja, međusobno informiranje, podrška i umrežavanje lezbijki iz svih država i regija sa teritorija bivše Jugoslavije. Isto tako, dogovorile smo se o sistematskom radu na ukidanju diskriminacije protiv lezbijki i gej muškaraca i na razbijanju homofobije i uvećavanju dostojanstva i vidljivosti lezbijki. Tim povodom radit ćemo na principima ženske solidarnosti, politike ne-nacionalizma, ne-nasilja, uključujućeg društva i feminističke kritike.

Učesnice iz grupa:
Deve, Beograd
Kontra, Zagreb
Labris, Beograd
LORI, Rijeka
LP, Priština
Škuc - LL, Ljubljana
i individualne aktivistkinje

povratak na glavnu stranicu regionalne Lezbijske mreže

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved