Lezbijski aktivistički skup „JEDNAKOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO“ 2002

Posted in Regionalna lezbijska mreža


Lezbijski aktivistički skup „JEDNAKOPRAVNO DRŽAVLJANSTVO“
Ljubljana, Slovenija, 12.-14. rujna 2002. godine


u organizaciji lezbijske grupe SKUC-LL iz Ljubljane


Zaključni dokument lezbijskog aktivističkog skupa
Od 12. do 14. septembra 2002. u Ljubljani je održan skup lezbijskih nevladinih organizacija sa područja bivše Jugoslavije "Jednakopravno državljanstvo". Sudjelovale su organizacije i pojedinke iz Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije i Slovenije - ukupno 40 sudionica. Glavni cilj bio je razmjena informacija, iskustava i znanja među aktivistkinjama iz lezbijskih NVO-a, daljnji razvoj strategija zajedničkog djelovanja, kao i kontrola realizacije radne platforme, usvojene na prethodnom skupu u Rovinju 2001.

REGIONALNA LEZBIJSKA MREŽA je osnovni oblik povezivanja lezbijskih NVO-a s područja bivše Jugoslavije. Grupe i pojedinke (aktivistkinje), članice mreže obvezuju se na međusobnu suradnju, podršku i solidarnost, u vidu zajedničkog cilja: ukidanje diskriminacije, jednaka ljudska i civilna prava lezbijki. Taj cilj ćemo postići kroz razmjenu informacija, iskustava i dijeljenjem znanja. Redovna i kvalitetna komunikacija omogućena je posebnom mailing listom za članice Regionalne lezbijske mreže.
Po potrebi ustanovit će se ad hoc koalicija. Ad hoc koalicija je način efikasnog reagiranja u slučaju izvanrednih okolnosti ili potreba; na prijedlog članice mreže se inicira zajednička akcija.

Zahtjevi
Ovim dokumentom od Vlada u pojedinim zemljama jednoglasno tražimo promjenu slijedećih zakona:
- Ustav mora eksplicitno zabraniti diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije.
- Kazneni zakon mora eksplicitno sankcionirati kršenje ljudskih i civilnih prava LGBT osoba u svim pogledima, koja se odnose na njihov status ili okolnosti.
- Obiteljsko pravo mora uvesti promjene u vidu zaštite partnerskih veza istospolnih osoba, uključujući i pravo stjecanja državljanstva, ako je jedna od partnerice strana državljanka.
- Zakoni na području roditeljskih, usvojiteljskih i reproduktivnih prava moraju omogućiti jednaka prava za sve žene, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili na bračni status.
- Škola i obrazovanje moraju uvažavati pravo svakog državljana na korektne i neutralne informacije o homoseksualnosti.
- Mediji su odgovorni za stvaranje javnog mnijenja o marginaliziranim grupama u društvu.
- Apeliramo na sve države u regiji da uspostave mehanizme za implementaciju jednakih prava za istospolno orijentirane žene na svim područjima života i rada.

Tematski okvir skupa 2002.
Sudionice su analizirale položaj lezbijki u društvu, državi, obitelji, zakonodavstvu. Posebni naglasak na skupu je stavljen na pitanje zakonskih promjena, načina djelovanja lezbijskih NVO-a i odnosa medija prema pitanju lezbijstva.

Ocjena situacije
U prethodnoj godini nije došlo do značajnih promjena, osim u Hrvatskoj, koja je pokrenula više zakonskih prijedloga. Nijedna država u regiji nije zakonski uredila partnerske odnose u istospolnim zajednicama. Stigmatizacija i diskriminacija lezbijki , kao i homofobija aktualna su pitanja koja traže sistematsko rješavanje.

Potrebe
Situacija i položaj lezbijki različit je od države do države, ali je u svim područjima u regiji situacija takva, da je nužno organizirano djelovanje i artikulirana zajednička akcija. U pojedinim područjima, unutar regije, lezbijska i gej prava su potpuno ignorirana, a društvena situacija lezbijki je „nevidljiva“. Ta područja traže posebnu podršku Regionalne lezbijske mreže koja se obavezuje da će ubuduće pokušati stimulirati njihov razvoj, kao i na osnaživanje novih grupa. Sudionice su analizirale prednosti zajedničkog djelovanja i umrežavanja u regionalnoj mreži.

Realizacija završnog dokumenta iz skupa 2001.

Zaključile smo da su pojedini ciljevi iz dokumenta 2001. (Rovinj) realizirani, dok ćemo na drugima raditi u narednim godinama.
Među ostvarenim ciljevima je razmjena znanja i informacija i međusobna podrška pri organiziranju Parada ponosa (Zagreb, Ljubljana, Beograd).
Nerealizirani ciljevi odnose se na nedovoljne aktivnosti na području antidiskriminacijskih mjera u zakonodavstvu pojedinih država u regiji.

Buduće djelovanje i struktura.
Obavezujemo se da ćemo između dva skupa intenzivirati komunikaciju, suradnju, kao i razmjenu informacija. Skupovi će ubuduće imati formu tematskih, aktivistički orijentiranih seminara (kao pripreme za konferenciju) i svakih 3-5 godina regionalne konferencije za veći broj žena.
Dugoročan plan je integracija u međunarodne mreže.
Cilj budućeg djelovanja je osnaživanje novih lezbijskih grupa.
Seminar 2003. organizirat će grupa iz Hrvatske ili Srbije. Za 2004. predviđen je seminar u Prištini (Kosovo).

Kontra, Zagreb       
Lori, Rijeka       
Labris, Beograd       
Lambda, Niš       
LP, Priština       
ŠKUC-LL, Ljubljana       
i pojedinke

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved