Novi kolegij: sinergija Sveučilišta i lokalne zajednice u izgradnji pravednijeg društva

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U listopadu 2019. kreće novi kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“ temeljen na metodi društveno korisnog učenja.

Ovo je prvi kolegij u Hrvatskoj koji kroz metodu društveno korisnog učenja omogućuje studentima/icama upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

Na jesen kreće novi kolegij „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci USKORO pokrećemo novi kolegij „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“! Kolegij se temelji na društveno korisnom učenju, što znači da će osim teorijskog dijela na fakultetu, studenti i studentice imati priliku kroz rad u organizacijama civilnog društva djelovati u zajednici na realnim problemima i potrebama.

Studijska posjeta Vrije Universiteitu Amsterdam: Pokretanje novog kolegija na FFRI

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ održano je studijsko putovanje na Vrije Universiteit Amsterdam u kojem su sudjelovale nositeljice projekta Udruga LORI te partnerice projekta: Udruga PaRiter, SOS Rijeka i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Svrha studijskog posjeta bila je stjecanje direktnih uvida u provedbu programa društveno korisnog učenja s daljnjim ciljem primjene znanja pri pokretanju novog kolegija o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Dvodnevni studijski posjet uključivao je raznolik program te susrete s predstavnicima i predstavnicama Sveučilišta, studentima i studenticama, nastavnim i ostalim relevantnim stručnim osobljem uključenim u izvedbe kolegija koji se temelje na metodi društveno korisnog učenja.

Aktivna jesen u okviru projekta Humano obrazovanje – odgovorno društvo

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U lipnju 2018. godine završena je edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja koje su nastavnici/e Filozofskog fakulteta i zaposlenice OCD-a stekli znanja o metodi DKU-a te organizaciji i izvođenju nastave putem navedene metode. Projektni tim, uz pomoć stručnih suradnika/ca, je započeo rad na razvoju novog kolegija na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji će se početi izvoditi u akademskoj godini 2019./2020. Osim aktivnosti razvoja kolegija, projektni tim čeka aktivna jesen, gdje će članice projektnog tima predstaviti projekt na 1. Europskoj konferenciji o DKU u visokom obrazovanju koja će se održati u Madridu, a uspostavljena je i suradnja sa Sveučilištem u Amsterdamu gdje se planira studijski posjet u studenom, a radi upoznavanja s najboljim praksama provođenja ove vrste obrazovnih programa.

Sažetak projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

Humano obrazovanje - odgovorno društvo

Nositeljica projekta: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”
Partnerske organizacije: Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

HOOD 1 sastanak

Projekt „Humano obrazovanje - odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt traje 21 mjesec (od ožujka 2018. do prosinca 2019. godine). U izradi plana projekta i provedbi projektnih aktivnosti, svaka organizacija primijenila je i primijenit će svoja znanja – iskustvo LORI, PaRitera i SOS Centra za nenasilje u domeni ljudskih prava, prava seksualnih manjina i LGBTIQ problematike, nasilja nad ženama i ravnopravnosti spolova te iskustvo Centra za ženske studije čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti.

Opći cilj ovog projekta je unapređenje znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Posebni ciljevi uključuju sljedeća područja:
1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta u Rijeci i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci u vidu edukacije nastavnika na fakultetima i OCED-a za primjenu i provedbu DKU-a;
2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci –Filozofski fakultet u Rijeci;
3. Razvijanje specifičnih znanja i vještina studenata/ica za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava;
4. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva;
5. Razvoj partnerstva između 3 organizacije civilnog društva i visokoobrazovne institucije

Ciljane skupine ovog projekta su: 1. studenti/ice Sveučilišta u Rijeci, 2. zaposlenici/ice Sveučilišta u Rijeci (nastavno osoblje), 3. organizacije civilnog društva u Rijeci - LORI, PaRiter i SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, 4. zaposlenici/ice Sveučilišta i članovi/ice OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku.

Aktivnosti projekta odnose se na opći cilj, specifične ciljeve i ciljne skupine:
1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci
U okviru ovog elementa projekta izgradit će se profesionalni kapacitet zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i 3 OCD-a u Rijeci za uspješno provođenje kolegija po modelu društveno korisnog učenja. Dodatno, ojačat će se kapacitet 3 OCD-a za praćenje i zagovaranje ljudskih prava. Aktivnost uključuje edukacije zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a o implementaciji programa društveno korisnog učenja i praćenju i zagovaranju ljudskih prava te studijsku posjetu Sveučilištu u Amsterdamu, Nizozemska u vidu stvaranja sveučilišne suradnje kao i učenja iz primjera dobre prakse o implementaciji programa društveno korisnog učenja.

2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci
U ovom elementu izradit će se izvedbeni plan novog izbornog (communis) kolegija na studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Kulturologije. Ovaj kolegij predstavljat će važan doprinos budući će biti prvi kolegij na Odsjeku za kulturalne studije koji će se izvoditi po modelu društveno korisnog učenja. Kolegij će razvijati znanje i vještine o dosad neobrađivanim nastavnim temama, promicanju rodne ravnopravnosti i zaštiti povezanih ljudskih prava, čime će predstavljati i važan doprinos nastavnom programu Sveučilišta u Rijeci. Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva.

3. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva
Ova aktivnost uključuje predstavljanje kolegija i programa društveno korisnog učenja zaposlenicima/icama sveučilišta i OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku. S obzirom da je ovo prvi kolegij ovakvog nastavnog sadržaja na nekom od sveučilišta u RH, pokretanje istog omogućit će stjecanje bogatog iskustva kako za predavačice i predavače, tako i za OCD-e te studentice i studente koji će steći vrijedno iskustvo i znanje kroz ovakav način poučavanja.

Projekt „Humano obrazovanje - odgovorno društvo“ formirao se na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine te je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr

logo pariter

Projektni partner
Pariter
www.pariter.hr

SOS Rijeka Logo

Projektni partner
SOS Rijeka
sos-rijeka.org

CZS LOGO

Projektni partner
Centar za ženske
studije pri FFRI

ESFplusRH

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved