Izgradnja kapaciteta

Posted in Projekti opce

Izgradnja kapaciteta - edukacija aktivistkinja
za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije 2010./2011.


Rad u organizaciji zahtjeva specifične vještine, kao što su uspješno provođenje projekata i aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava, administracija, odnos s partnerima/cama i suradnicima/cama i dr.

Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad na ciljevima i aktivnostima udruge, boljoj prezentaciji i sposobnosti organizacije da stručno i efektivno provede svoje projekte. Također, volonterke će biti educirane i ojačane da preuzmu ulogu aktivistkinja, da budu više uključene u projekte organizacije, te će moći svoje znanje prenijeti drugim volonterkama/ima koje/i dolaze u udrugu.

Pored aktivnosti koje uključuju radionice namijenjene za edukaciju aktivistkinja udruge LORI, projekt će uključiti i radionice/predavanja namijenjene lokalnoj LGBTIQ zajednici i njihovoj edukaciji i osnaživanju:

1. Radionica: Pisanje prijedloga projekta, (Udruga SMART, Rijeka, 19.01.2011.)
2. Radionica: Upravljanje projektnim ciklusom, (Udruga SMART, Rijeka 17. i 19.02.2011.)
3. Radionica: Menadžment volontera
4. Radionica: Uspješan javni nastup i prezentacija
5. Javno predavanje: Ljudska prava žena (Đurđa Knežević, književnica i feministkinja „Imamo li razloga za slavlje?“)
6. Psihološka radionica: Homofobija i diskriminacija lezbijki

Radionice za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije provodimo u suradnji sa udrugom za razvoj civilnog društva SMART (Rijeka), dok će javno predavanje i psihološku radionicu održati stručnjakinje i stručnjaci iz navedenih područja.

Projekt je financijski podržala filia.die frauenstiftung.

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved