Poziv za dostavu ponude za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt

Posted in LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu

Prostor rodne i medijske kulture K-zona Vas poziva da podnesete ponudu za pružanje pravne pomoći na mrežnoj stranici Ravnopravnost.lgbt te usklađivanje upitnika istraživanja LGBTI politika i praksi poslodavaca u RH s relevantnim hrvatskim zakonima, u okviru projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’.

U privitku poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

1. Opis poslova za vanjskog/u stručnjaka/inju
2. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi
3. Poziv za dostavu ponuda s navedenim kriterijima

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. Životopis stručnjaka/inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom (poželjno je koristiti Europass Curriculum Vitae obrazac)
2. Jasno izraženu cijenu za navedene usluge:

1) pružanja pravne pomodi u vidu davanja odgovora na pitanja korisnika na mrežnoj stranici ravnopravnost.lgbt s područja zaštite radnih prava LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu; i
2) savjetovanja istraživačkog tima u sastavljanju i provjeri upitnika kojim se istražuju LGBTI politike i prakse poslodavaca u RH u svrhu usklađivanja upitnika s relevantnim hrvatskim zakonima (Zakon o radu)

3. Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) vlastoručno ispunjenu

Životopis ponuđenog stručnjaka/inje mora dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Cijena mora biti izražena bez PDV-a budući da je nabava oslobođena PDV-a.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.4.2016.

Ponude se, prije isteka navedenog roka, dostavljaju elektroničkim putem na noah@voxfeminae.net ili na adresu ureda Prostora rodne i medijske kulture K-zona:

K-zona
Vinička ul. 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 14.4.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (16.4.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu noah@voxfeminae.net ili gore navedenu adresu udruge. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponuda pristigla nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost projektnih partnera i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

Share

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved