Mreža Mladih

Posted in Mreža Mladih

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih. MMH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u prosincu 2002. godine. MMH zagovara i promiče interese i stavove mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te poštivanja njihovih prava i potreba.

MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. MMH okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH.

Misija: Mreža mladih Hrvatske razvija javne politike za mlade kroz informiranje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu suradnju, podupiranje razvoja organizacija mladih i partnerstvo s institucijama vlasti
 

Vizija: Aktivni mladi građani koji sudjeluju u kreiranju, provedbi, nadgledanju i vrednovanju politike za mlade u Republici Hrvatskoj

MMH je nastala radi potrebe zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprjeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupanu ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa sa vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.

Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, poštivanju integriteta i samostalnosti svojih članica, potpori lokalnim inicijativama mladih i za mlade, izgradnji odgovornog partnerstva s drugim zainteresiranim udrugama, ustanovama i tijelima državne uprave i samouprave, afirmaciji mladih te njihova interesa i potreba, promicanju tolerancije i međusobnog uvažavanja u društvu, zaštiti ljudskih prava i manjina, promicanju zdravih stilova života, jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.

Mreža mladih Hrvatske je putem svojih predstavnika/ica članica Savjeta za mlade i Savjeta za razvoj civilnoga društva Vlade Republike Hrvatske. Članica je građanske koalicije STOP rizičnom spolnom odgoju te suosnivačica Privremenog ilegalnog centra za kulturu i mlade Jedinstvo. MMH je članica Saveza organizacija Operacija Grad u Zagrebu, koji je zajedno s Gradom Zagrebom osnivač Centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON.

MMH je sudjelovala u izradi sljedećih dokumenata: Nacionalno izvješće o društvenom razvoju UNDP-a 2004. – „Mladi u Hrvatskoj“, Operativni plan 2006.-2007. Nacionalnog programa djelovanja za mlade, Strateški okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006.-2013., Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2007. - 2011., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., Nacionalni program za mlade 2009.-2013., razni županijski i gradski programi za mlade (Zagreb, Knin, Velika Gorica, Sisačko-moslavačka županija) te strateški planovi za velik broj organizacija mladih.

Mreža mladih Hrvatske - URED
Trg žrtava fašizma 13
HR - 10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4573 937
Fax: + 385 1 4611 032

Mob: + 385 99 6655 446, + 385 99 6655 447, + 385 99 6655 477
e-mail: info(a)mmh.hr
web: www.mmh.hr
Skype: mmh-cyn

MREŽA MLADIH HRVATSKE

 

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih. MMH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u prosincu 2002. godine. MMH zagovara i promiče interese i stavove mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te poštivanja njihovih prava i potreba.


MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. MMH okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH.


Misija: Mreža mladih Hrvatske razvija javne politike za mlade kroz informiranje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu suradnju, podupiranje razvoja organizacija mladih i partnerstvo s institucijama vlasti

Vizija: Aktivni mladi građani koji sudjeluju u kreiranju, provedbi, nadgledanju i vrednovanju politike za mlade u Republici Hrvatskoj


MMH je nastala radi potrebe
zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprjeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupanu ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa sa vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.


Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, poštivanju integriteta i samostalnosti svojih članica, potpori lokalnim inicijativama mladih i za mlade, izgradnji odgovornog partnerstva s drugim zainteresiranim udrugama, ustanovama i tijelima državne uprave i samouprave, afirmaciji mladih te njihova interesa i potreba, promicanju tolerancije i međusobnog uvažavanja u društvu, zaštiti ljudskih prava i manjina, promicanju zdravih stilova života, jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.


Mreža mladih Hrvatske je putem svojih predstavnika/ica članica
Savjeta za mlade i Savjeta za razvoj civilnoga društva Vlade Republike Hrvatske. Članica je građanske koalicije STOP rizičnom spolnom odgoju te suosnivačica Privremenog ilegalnog centra za kulturu i mlade Jedinstvo. MMH je članica Saveza organizacija Operacija Grad u Zagrebu, koji je zajedno s Gradom Zagrebom osnivač Centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON.


MMH je sudjelovala u izradi sljedećih dokumenata:
Nacionalno izvješće o društvenom razvoju UNDP-a 2004. – „Mladi u Hrvatskoj“, Operativni plan 2006.-2007. Nacionalnog programa djelovanja za mlade, Strateški okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006.-2013., Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2007. - 2011., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., Nacionalni program za mlade 2009.-2013., razni županijski i gradski programi za mlade (Zagreb, Knin, Velika Gorica, Sisačko-moslavačka županija) te strateški planovi za velik broj organizacija mladih.

 

Mreža mladih Hrvatske - URED

Trg žrtava fašizma 13
HR - 10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4573 937
Fax: + 385 1 4611 032

Mob: + 385 99 6655 446, + 385 99 6655 447, + 385 99 6655 477

e-mail: info(a)mmh.hr
web: www.mmh.hr
Skype: mmh-cyn

 

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved