O kampanji


Kampanja za smanjenje diskriminacije i prihvaćanje pripadnika/ca
seksualnih i rodnih manjina u obitelji (1.1.2007. – 31.12.2007.)

S ciljem informiranja i senzibiliziranja roditelja/obitelji za bolje razumijevanje i prihvaćanje lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, transeksualnih i queer osoba (LGBTIQ) u svojim primarnim sredinama, Lezbijska organizacija Rijeka «LORI», provela je  Kampanju za smanjenje diskriminacije i prihvaćanje pripadnika/ca seksualnih i rodnih manjina u obitelji.

Kampanja je obuhvatila dva istraživanja: jedno provedeno u LGBTIQ zajednici u svrhu ispitivanja iskustava LGBTIQ osoba s prihvaćenosti u obitelji; drugo provedeno na nacionalnom uzorku među roditeljima/skrbnicima kako bi ispitali njihove stavove, informiranost i prihvaćanje LGBT osoba.

Zbog postojećeg nerazumijevanja, netolerancije, predrasuda, diskriminacije i (internalizirane) homofobije, jedna od osnovnih poteškoća s kojima se susreću pripadnici/ce rodnih i seksualnih manjina, je otkrivanje svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja drugima, naročito članovima/cama obitelji i roditeljima. U većini slučajeva, LGBT osobe strahuju od odbacivanja i osude obitelji, te su upravo u njima žrtve netolerantnosti, nerazumijevanja, fizičkog i/ili emocionalnog nasilja.


Želja nam je bila istaknuti probleme s kojima se LGBT osobe susreću u svojim obiteljima, povećati svjesnost članova obitelji/roditelja o potrebama LGBT osoba, potaknuti veću prihvaćenost ovih osoba u obitelji kao i utjecati na bolju osnaženost samih LGBT osoba. Realizacija projekta omogućila je roditeljima i ostalim članicama/ovima obitelji LGBTIQ osoba dostupnost informacijama vezanim uz LGBTIQ tematiku, doprinijela povećanju razumijevanja za LGBT osobe te smanjenju predrasuda i diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina od strane njihovih obitelji. Dugoročno gledano, projekt ima za cilj smanjenje homo/bi/transfobije, kako u obitelji, tako i u društvu, te promicanje ljudskih prava LGBT osoba.

Istraživanje među pripadnicama i pripadnicima seksualnih i rodnih manjina o prihvaćenosti u vlastitoj obitelji – kratak pregled

Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika koji se sastoji od 50 pitanja od kojih su 6 deskriptivnog tipa. Prvi dio upitnika sadrži sociodemografske varijable, u drugom dijelu upitnika uključena su pitanja koja se odnose na emocije i stavove ispitanika/ica glede coming out-a kao i reakcije članova obitelji, a u trećem dijelu upitnika nalaze se pitanja koja se odnose na ponašanja nakon coming out-a kao i pitanja otvorena za sugestiju.

Ciljevi istraživanja bili su:
-    Utvrditi sociodemografsku strukturu ispitanika/ica kao i njihovih roditelja
-    Ispitati potrebu i važnost coming out-a unutar obitelji
-    Upoznati iskustva  LGBTQ osoba prilikom coming out-a, s posebnim naglaskom na roditelje
-    Utvrditi prve reakcije članova/ica obitelji na saznanje o seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom/spolnom identitetu osobe
-    Utvrditi postojanje različitih oblika nasilja kao i ponašanja nakon coming out-a

Podaci su prikupljeni tijekom gotovo tri mjeseca, od kraja lipnja do kraja rujna 2007 godine. U tom je razdoblju prikupljeno 236 pravilno popunjenih upitnika.

Istraživanje o stavovima građana i građanki Hrvatske prema članovima/cama obitelji ukoliko bi oni/e bili/e pripadnici/ce seksualnih i rodnih manjina – kratak pregled

Istraživanje je provedeno u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta i javnog mnijenja PULS d.o.o., metodom telefonskog intervjua uz korištenje CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) sustava na uzorku punoljetnih građana Republike Hrvatske. Uzorak je nacionalno reprezentativan, dvo-etapno stratificiran (prema regiji i veličini naselja). U istraživanju je sudjelovalo 600 ispitanika.
Ciljevi istraživanja bili su:
-    Utvrditi sociodemografsku strukturu ispitanika/ica
-    Utvrditi upoznatost ispitanika/ca s pojmovima lezbijka, gej muškarac, biseksualna, transrodna i transeksualna osoba te da li oni osobno poznaju pripadnicu ili pripadnika neke od tih manjina.
-    Ispitati stavove ispitanika/ca u slučaju kada bi njihovo dijete bilo pripadnik ili pripadnica seksualne ili rodne manjine
-    Analizirati razlike u stavovima s obzirom na sociodemografske karakteristike, regiju iz koje dolaze te s obzirom na to žive li u urbanim ili ruralnim sredinama

Izrađeni su i distribuirani edukativno promotivni materijali (otvoreno pismo u dnevnim novinama, letci, brošure, publikacija) i kreirana interaktivna web stranica s ciljem informiranja i pružanja podrške pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina te samoj obitelji, s naglaskom na roditelje i/ili skrbnike/ce.

Otvorena pisma roditeljima/skrbnicima i članovima/cama obitelji LGBTQ osoba
Sakupljeno je oko 30 pisama u kojima se LGBTIQ osobe obraćaju svojim roditeljima vezano za njihov osjećaj prihvaćenosti u obitelji. Izabrana pisma grafički oblikovana u prepoznatljivi vizualni identitet objavili smo u medijima te na taj način javnost upoznale na direktan način – kroz iskustva samih LGBT osoba – s problemom njihove prihvaćenosti u obitelji.. Osim u medijima, Otvorena pisma objavljena su i na letku o Kampanji te na Internet stranici Kampanje www.obitelj-bez-predrasuda.info (stranica više nije aktivna). Osim pripadnika/ca LGBTQ zajednice pisma su pisali i roditelji te članovi/ce obitelji LGBTQ osoba.

Otvorena pisma su objavljena u Regionalu, lipanj 2007.; Novom listu – 23.07.2007.; Feral Tribune-u - 3.08.2007.; Večernjem listu - 22.09.2007.; Jutarnjem listu - 24.09.2007.; Glasu Istre - 29.09.07.; Glasu Slavonije - 30.09.07. te na brojnim portalima na Internetu (H-alter, Ekviva, Index.hr, Roda, ZamirZine, itd.).
Letak s otvorenim pismima distribuiran je na području šireg centra grada Rijeke, raznim nevladinim organizacijama, na raznim tribinama i konferencijama, na Danu volontera u Rijeci, itd.

Edukativni materijal i literatura

Edukativni materijal i literatura usmjereni su poticanju prihvaćenosti LGBT osoba u vlastitim obiteljima, ali i u društvu. Kampanja je obuhvatila sljedeći materijal/literaturu:

 • Knjižica Razumjeti i podržati – prihvaćanje seksualnih i rodnih manjina u obitelji
 • Publikacija Prihvaćanje pripadnica i pripadnika seksualnih i rodnih manjina u obitelji – rezultati istraživanja (rezultati gore navedenih istraživanja)
 • Letak (informiranje i promocija Kampanje Obitelj bez predrasuda)


Knjižica Razumjeti i podržati – prihvaćanje seksualnih i rodnih manjina u obitelji

Brošura sadrži opće informacije o seksualnim i rodnim manjinama, homo/bi/transfobiji i njenim učincima, progovara o nasilju nad pripadnicima seksualnih i rodnih manjina te nasilju i diskriminaciji u obitelji. Daljnji tekstovi govore o internaliziranoj homo/bi/transfobiji, samoprihvaćanju te ekstenzivno obrađuju temu coming outa, odnosno, procesa otkrivanja svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, odnosno izražavanja istog. Obrađujući coming out govori se o tome kada i kako napraviti coming out, kako napraviti coming out roditeljima i koje su faze kroz koje roditelji prolaze kod prihvaćanja seksualne orijentacije i/li rodnog identiteta djeteta te kako se roditelji odnose prema okolini, kako mogu podržati svoje LGBTQ dijete, te kako se mogu preispitati u kojoj mjeri zaista prihvaćaju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet svog djeteta ili člana obitelji. Osim ovih informacija, brošura nudi listu korisne literature i izvora informiranja za sve one koji žele više informacija. Također, donosi i pregled svih LGBT udruga i grupa te popis psiholoških savjetovališta za LGBTIQ osobe te članove/ice njihovih obitelji u Hrvatskoj.

Publikacija Prihvaćanje pripadnica i pripadnika seksualnih i rodnih manjina u obitelji – rezultati istraživanja

Publikacija donosi rezultate istraživanja provedenih u Hrvatskoj u sklopu Kampanje:

 • Istraživanje među pripadnicama i pripadnicima seksualnih i rodnih manjina o prihvaćenosti u vlastitoj obitelji (provela Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“)
 • Istraživanje o stavovima građana i građanki Hrvatske prema članovima/cama obitelji ukoliko bi oni/e bili/e pripadnici/ce seksualnih i rodnih manjina (provela nezavisna istraživačka agencija „PULS“)

Publikacija je posebno vrijedan doprinos znanstvenim istraživanjima u Hrvatskoj budući su ovo prva istraživanja ove vrste provedena kod nas.
Rezultati istraživanja pokazuju stvarno stanje prihvaćenosti LGBT osoba u vlastitim obiteljima te stavove građana/ki u Hrvatskoj ukoliko bi njihova djeca bila homo/biseksualne orijentacije, transrodna ili transeksualna te u ovom smislu ističu u kom smjeru se mora mijenjati društveni, politički i institucionalni kontekst kako bi mogli govoriti o poštivanju ljudskih prava ovih osoba.
Publikacija će se posebno distribuirati određenim znanstvenim institucijama: psihološkim savjetovalištima, fakultetima, organizacijama za zaštitu ljudskih prava, itd.

Letak (informiranje i promocija Kampanje Obitelj bez predrasuda)

Letak sadrži informacije o Kampanji i njenim aktivnostima, rezultate istraživanja o nasilju prema LGBT osobama u njihovim obiteljima i sl. te Otvorena pisma LGBT osoba u kojima se oni obraćaju svojim roditeljima i iznose svoja razmišljanja i potrebe.


Radionice
Tijekom projekta održale su se tri radionice na temu Samoprihvaćanje, Internalizirana homofobija i Coming out u svrhu samoosnaživanja zajednice, a sa ciljem izravnijeg komuniciranja i osvještavanja korisnica/ka o problematici coming outa.


Forum kazališne predstave „Hoće li biti drugačije kad im kažem da sam gej?“

U suradnji s udrugom Alarm održane su tri forum kazališne predstave „Hoće li biti drugačije kad im kažem da sam gej?“. Udruga «Alarm» bavi se demonstracijom i širenjem metoda kazališta potlačenih. Riječ je o društveno angažiranom interaktivnom teatru zasnovanom na aktivnoj participaciji svih sudionika/ca kazališnog čina, izvođača i publike koji tijekom javne izvedbe postaju svojevrsni suigrači - gledatelji-izvođači. Dakle, forum kazališne predstave predstavljaju poseban oblik interaktivnog scenskog izričaja u kojem publika dobiva priliku svojim intervencijama utjecati na zbivanja na sceni.
Predstava govori o tematici coming outa (otvorenog progovaranja o svojoj homo/biseksualnosti, transrodnosti ili transeksualnosti) u različitim životnim sredinama, u obitelji, školi, među prijateljima, itd., što je, zbog prisutne homo/bi/transfobije, jedna od najvećih teškoća za LGBTIQ populaciju.
U predstavama je sudjelovalo 8 glumaca i glumica, od kojih neki već imaju iskustvo glume u forum kazališnim predstava, a nekima je ovo bilo prvo takvo iskustvo. Prva predstava održana je u Rijeci 25.07., na Koblerovom trgu te ju je, u odnosu na druge predstave, pratio najveći broj posjetitelja/ica. Upravo zbog svoje forme – održavanja na gradskom trgu – predstavi su se priključili i brojni slučajni prolaznici/ce i sa zanimanjem nastavili pratiti sadržaj predstave. Druga predstava odigrala se u Puli 9.11., u sklopu AntiFa festivala u MMC Rojc, a treća predstava u Zagrebu 30.11., u multimedijalnom net klubu Mama. Sveukupno, predstavama je prisustvovalo oko 180 ljudi.

Kampanja je predstavljena na sljedećim tribinama, nastupima, intervjuima:

 • Tribina akcije Mladih „Stanje prava i diskriminacija seksualnih i rodnih manjina“, 26.04.2007. u Rijeci
 • Tribina Udružene ljevice o pravima seksualnih i rodnih manjina, 11.05.2007. u Rijeci
 • Sajam nezavisnog izdavaštva „Moje, tvoje, naše“, 02.03.2007., Rijeka, HKD Sušak
 • RiTV, 09.03.2007., emisija „Barufe pod Urun“, Prava seksualnih i rodnih manjina, početak Kampanje za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina u obitelji
 • Radio 101, 31.03.2007. emitiran intervju s glasnogovornicom „LORI“ Arinom Balenović
 • Parlaonica, HTV, snimanje 28.04.2007. Zagreb, emitiranje predviđeno za lipanj/srpanj
 • Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Rijeka 08.05.2007., kolegij o predrasudama
 • Okrugli stol  „Briga za LGBT zajednicu: SOS telefoni i psihoterapija“, 19.05.2007. Zagreb
 • predstavljanje Kampanje prije održavanja predstava u Rijeci (25.07), Puli (09.11.) i Zagrebu (30.11.)
 • predstavljanje Kampanje na sastanku LGBTIQ Koordinacije u Zagrebu (30.06.)
 • drugi javni događaji koji su uključili neki oblik informiranja o Kampanji (Dan volontera u Rijeci – 05.12., tribina u organizaciji CESI i LORI Život i prava seksualnih i rodnih manjina - 04.12., itd.)

 

Kampanju za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicima/cam seksualnih i rodnih manjina u obitelji su financijski podržali Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva  i Global Fund for Women .


LETAK KAMPANJE možete pogledati OVDJE!

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved