Edukacija i osnaživanje zajednice

Posted in Osnaživanje zajednice

(od 2001., stalna aktivnost)

Jedan od važnih ciljeva LORI je osnaživanje same LGBTIQ zajednice. Program uključuje edukativne, kreativne, psihološke i druge radionice osnaživanja za LGBTIQ zajednicu te nabavu knjiga i video materijala LGBTIQ tematike. Življenje u homofobičnoj, bifobičnoj i transfobičnoj sredini, stalno suočavanje s diskriminacijom i opresijom te izloženost različitim oblicima nasilja ima teške posljedice za same članove/ice LGBTIQ zajednice. Osim toga, konstantan “pritisak“ na same osobe je i neprestana potreba za coming outom (i stalno razmišljanje o izboru hoće li skrivati svoj život ili će ga otkriti), što se događa pri svakom susretu s novom osobom, u privatnom ili poslovnom okruženju ili u nekim drugim socijalnim interakcijama. Stoga, za pripadnike/ce seksualnih i rodnih manjina nužno je osigurati podršku koja će ih osnažiti i pomoći u razrješavanju specifičnih problema ove populacije.

Edukativne radionice obrađuju teme koje se tiču LGBTIQ pitanja, općenito ljudskih prava, prava žena i sl. Neke od do sada obrađenih tema bile su: coming out, razumijevanje transrodnosti, queer, prava žena, feminizam na našem području, mediji i ljudska prava i dr.
Osim ovih tema, edukativne radionice odnose se i na organizaciju rada i djelovanje udruge  organiziraju se za aktivistkinje/aktiviste i volonterke/volontere udruge. Ove radionice obrađuju teme kao što su vođenje udruga, izrada projekata, upravljanje projektnim ciklusom, timski rad, komunikacija u timu i sl.

Psihološke radionice obrađuju teme kao npr. samoprihvaćanje, internalizirana homofobija, lezbijske veze, seksualnost, partnerski odnosi, mehanizmi nenasilne komunikacije i asertivnog ponašanja i dr.
2004. g. smo tiskale brošuru koja je obuhvatila nekolicinu najvažnijih tema s radionica (coming out, samoprihvaćanje, transrodnost, queer, itd.).
 

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved