Poziv psihologinjama i psiholozima

Posted in Psihološki centar

POZIVAMO psihologe i psihologinje

koji/e posjeduju senzibiliziranost i spremnost za rad s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina
(lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe) 
da ubilježe svoje usluge savjetovanja i/ili psihoterapije

u NACIONALNU ON-LINE BAZU PODATAKA!

 

Identificiranje LGBTIQ "friendly" psihologa/inja na nacionalnom nivou

Stres manjine, izloženost sustavnoj opresiji i diskriminaciji te nepostojanje podrške u bližoj okolini neki su od problema s kojima se LGBTIQ osobe nose u svojim životima. Zbog ovakvog svakodnevnog iskustva, pripadnici i pripadnice seksualnih i rodnih manjina imaju specifične potrebe za podrškom i savjetovanjem. Za rad s LGBTIQ populacijom potrebno je da psiholozi/ginje poznaju specifičnost svakodnevnog iskustva ovih osoba, njihove potrebe te da posjeduju stručnost. Česta praksa je da se pripadnici i pripadnice seksualnih i rodnih manjina javljaju udrugama u potrazi za psiholozima/ ginjama koji/e su upoznati sa specifičnim potrebama LGBTIQ osoba te senzibilizirani za rad s ovim klijentima/cama ("LGBTIQ friendly" psiholozi/ginje). Poteškoća udruga kod upućivanja LGBTIQ osoba na psihologe/inje leži i u tome što ne postoji mreža identificiranih LGBT friendly psihologa/inja, a psihološka savjetovališta pri Udrugama (gdje ih se može uputiti) postoje za sada samo u Zagrebu i Rijeci.

Nužno je identificirati psihologe i psihologinje koji/e su senzibilizirani i posjeduju stručnost za rad s LGBTIQ populacijom. Iz tog razloga, potrebno je kreirati bazu podataka psihologa/inja diljem Hrvatske kojima se LGBTIQ osobe mogu obratiti. Ova informacijska baza podataka nalazit će se na Internet stranici Udruge LORI, dok bi se informacije o njoj nalazile na stranicama drugih LGBTIQ udruga u Hrvatskoj, Internet stranicama posvećenim psihosocijalnom zdravlju i slično. Postojanje baze podataka psihologa/inja koji/e nude svoje usluge LGBTIQ populaciji utjecat će na smanjenje neadekvatnog tretmana u brizi za psihosocijalno zdravlje LGBTIQ osoba, smanjenje straha LGBTIQ osoba od obraćanja psiholozima/ginjama te doprinijeti poboljšanju dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog zdravlja za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina.

Kako bi vas uvrstili u NACIONALNU ON-LINE bazu psihologa/inja koji/e nude svoje usluge LGBTIQ populaciji, potrebno je ispuniti kratak upitnik.

Upitnik možete preuzeti ovdje i poslati na lori.savjetovalisteyahoo.com.

Napomena: iz dosadašnjeg iskustva, mnogi psiholozi/ginje su senzibilizirani za rad s LGBTIQ osobama i posjeduju spremnost za stjecanje većeg znanja na ovom području, ali nemaju samo iskustvo rada s LGBTIQ populacijom. Ovo nije prepreka da budete uvršteni u bazu, slobodno ispunite upitnik.

 

NACIONALNA ON-LINE baza podatka LGBTIQ friendly psihologa/inja 

 

Proslijedite ovaj poziv zainteresiranim psiholozima/ginjama!

Trans forum

Posted in Psihološki centar

Rodni i spolni identitet i izražavanje istih osnova su diskriminacije (u obitelji, društvu, na radnom mjestu, itd.), psihičkog i fizičkog nasilja te predrasuda i stereotipa. Odnos društva prema transrodnim, transeksualnim i interseksualnim osobama kao i tišina kojom je popraćen, uzrokuje povlačenje osoba u sebe te otežava integraciju u društvo i ostvarenje potpunog i slobodnog života.  

Kao transrodne, transeksualne i interseksualne osobe posebno smo stigmatizirane i marginalizirane u društvu, čak i od strane lezbijki, gej muškaraca i biseksualnih osoba te teško nalazimo potrebne informacije i podršku. 

Cilj pokretanja ovoga foruma je osnaženje i osiguranje osnovnog sistema podrške, informiranja i razmjene iskustava za sve transrodne, transeksualne i interseksualne osobe uz osobnu i fizičku sigurnost.

Na forumu ćete moći i postaviti pitanja stručnim osobama: psiholozima/ginjama i savjetnicima/cama za Trans pitanja. Forum je namijenjen svim osobama u regiji, a i šire. :)

 

Ukoliko si transrodna, transeksualna, interseksualna osoba, i želja ti je povezati se s drugima, razmijeniti iskustva, imati mjesto gdje možeš postavljati pitanja bez straha od diskriminacije i nerazumijevanja te dobiti informacije o pitanjima roda i spola te drugim temama od značaja - registriraj se na Trans Forum.

 

Registracija na Trans Forum

Na Trans forum se registrirate tako da kliknete ovdje, ispunite registracijski upitnik s vašim osnovnim podacima kao i podacima o razlogu registracije. Ispunjeni upitnik šaljete klikom na submit na dnu stranice. Nakon ispunjavanja upitnika pokrenite postupak registracije na Trans forum s korisničkim imenom korištenim u ovom upitniku na linku Trans Forum registracija. U najkraćem mogućem roku na svoju e-mail adresu dobit ćete informaciju o odobrenju registracije.

Postupak registracije je malo duži nego što smo možda inače navikli/e kako bi se povećala sigurnost i osigurala regularnost foruma koji je namijenjen isključivo transrodnim, transeksualnim i interseksualnim osobama. 

Ulaz za registrirane članove/ice

Trans forum

Kratko o projektu

Posted in Psihološki centar

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

 

S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“. Projekt se odvija u suradnji s timom psihologa/inja i sociologa/inja, a provodi se na nacionalnoj razini.

Naime, poznato je da se LGBTIQ1(lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe) populacija suočava s mnogim specifičnim problemima vezanim za svakodnevni život u homofobičnom, bifobičnom i transfobičnom društvu. Ove osobe su često prisiljene živjeti izložene svakodnevnoj diskriminaciji i odbacivanju, a prinuda na ovakvo življenje prisutna je u širokom spektru; u obitelji, školi i na fakultetu, na radnom mjestu, općenito u međuljudskim odnosima i svakodnevnom okruženju.

Stres manjine, izloženost sustavnoj opresiji i diskriminaciji te odsutnost podrške u bližoj okolini neki su od problema s kojima se LGBTIQ osobe nose. Zbog ovakvog iskustva, pripadnici i pripadnice seksualnih i rodnih manjina imaju specifične potrebe za podrškom i savjetovanjem te su upravo psiholozi/ginje ključan faktor u osiguranju zdravlja LGBTIQ osoba, budući su oni prve (i najvažnije) stručne osobe od kojih LGBTIQ osobe traže pomoć i podršku.

Na osnovu brojnih čimbenika, od istraživanja provedenih na ovom području do analize izvora psihosocijalne podrške za LGBTIQ populaciju, vidljiva je potreba usavršavanja psihosocijalnih usluga kako bi one bile inkluzivne po pitanju spolnih i rodnih manjina. Potrebno je smanjiti diskriminacijsku praksu te poboljšati dostupnost psihosocijalnih usluga za ovu populaciju.

Projekt obuhvaća više različitih aktivnosti, a neke od njih su: prevođenje stručne literature za psihoterapijski rad s LGBTIQ klijentima/icama; kreiranje baze podataka stručne literature ove tematike; identificiranje psihologa i psihologinja koji/e posjeduju spremnost i stručnost za rad s LGBTIQ klijentima/icama (LGBTIQ friendly psiholozi/ginje); unaprjeđenje sistema podrške za transrodne i transeksualne osobe; seminar za psihologe/inje na temu psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/cama i dr.

Kako bi ciljevi poboljšanja psihosocijalnih usluga kao i pristupa istima mogli biti ostvareni, nužna je suradnja stručnjaka/kinja i institucija uključenih u ovaj proces. Koristimo ovu priliku da pozovemo psihologe i psihologinje koji/e žele na bilo koji način surađivati na projektu da nas kontaktiraju.

 

 

S poštovanjem,

Udruga LORI i suradnici/e

 


{1} LGBTIQ (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe)

Pozadina i problematika

Posted in Psihološki centar

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području
psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

 

Osnovni ciljevi ovog projekta su osiguranje ljudskih prava, prava na zdravlje i prava na kvalitetnu zdravstvenu uslugu te smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja, posebno na području usluga psihosocijalnog zdravlja.

Više članaka ...

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved