Pozadina i problematika

Posted in Psihološki centar

 

Ženska soba (Zagreb) i LORI su 2005. g. provele projekt Stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima/cama zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. U sklopu projekta provedeno je istraživanje o stavovima i iskustvima psihologa/inja u radu s LGBTIQ osobama, istraživanje među LGBTIQ populacijom o iskustvima s psiholozima/psihologinjama te održan seminar i follow up seminar za psihologe/inje. Kroz anketu i seminar djelatnici/ce mentalnog zdravlja naglasili su  potrebu za formalnom edukacijom iz područja seksualnosti i LGBTIQ tematike.

Glavni cilj navedenog istraživanja među psiholozima i psihologinjama je bio ispitati informiranost, iskustva i potrebe psihologa/inja glede LGBTIQ populacije kao i postojanje standardnih procedura unutar institucija, organizacija, privatnih praksi i dr. Rezultati istraživanja ukazali su na potrebu sustavne edukacije psihologa/inja za rad s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina; 40% ispitanika/ica izjavljuje da nemaju adekvatnu količinu znanja i informacija za rad s LGBTIQ osobama, 38% tek djelomično. čak 24% ispitanika nije sigurno, odnosno misli da su homoseksualnost i biseksualnost manje zreli oblici seksualne identifikacije, dok približno 80% izjavljuje da ne postoje standardne procedure po pitanju homo/biseksualnosti, transrodnosti, transeksualnosti, interseksualnosti. Samo 3,5% ispitanika/ca smatra da im ne treba dodatna edukacija za rad s LGBTIQ klijentima/cama. Da su rodne uloge promjenjive smatra samo 40% ispitanika/ca, a da je spol promjenjiv njih samo 60 %.

Nadalje, ispitanice/ci o seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu klijenta/ice najžešće zaključuje na osnovi naznaka u razgovoru, anamnestičkih podataka, opisu socijalnog i emocionalnog funkcioniranja, informacija o odnosima s drugim ljudima te prema fizičkom izgledu. Općenito, istraživanje je pokazalo i veću razinu nesenzibiliziranosti za razumijevanje svakodnevnice LGBTIQ osoba - psiholozi/ginje u velikoj mjeri ne smatraju da je društvo homo/bi/transfobično.

 

Vezano za nedovoljnu informiranost i stručnost u radu s LGBTIQ osobama, psiholozi/ginje su kao teme dodatnih edukacija naveli sljedeće područe interesa: općenito LGBTIQ tematika, očekivanja LGBTIQ osoba u tretmanu, područje intimnih odnosa, specifičnosti u odgoju djece, psihoterapija i savjetovanje s LGBTIQ osobama, specifični problemi koji se javljaju kod LGBTIQ osoba, teoretske postavke, udruge koje se bave tom tematikom, literatura i terminologija, samopoimanje LGBTIQ osoba, uzroci, zakonske regulative, razumijevanje unutarnjeg svijeta LGBTIQ osoba, svakodnevno funkcioniranje LGBTIQ osoba, komunikacija, pregled radova i instrumentarija na tom području, itd.

 

Ove su informacije ključne budući psiholozi/ginje koji imaju iskustva u radu s pripadnicima/ama seksualnih i rodnih manjinama kao najčešće razloge javljanja LGBTIQ osoba navode neslaganje s roditeljima, teškoće prihvaćanja vlastite spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta, poteškoće oko coming out-a, potrebu za razumijevanjem i podrškom, probleme u intimnim odnosima, krize identiteta, neprihvaćanje od okoline, nasilje u obitelji, nemogućnost realiziranja ljubavnog odnosa,  stručno mišljenje prilikom operativnog zahvata promjene spola, diskriminacija, prošla traumatska iskustva i slične probleme. Osim toga, psiholozi/ginje često se susreću s LGBTIQ klijentima/cama koji pate od depresije, tjeskobe te imaju suicidalne misli.

 

Kao prepreke za rad s LGBTIQ klijentima/cama, psiholozi/ginje su navodili/e: nesigurnost u vlastitu kompetenciju; nedovoljno iskustva i znanja za tu problematiku; poteškoće prilikom savjetovanja s homoseksualnim/biseksualnim osobama iz manjih sredina, teče pružanje podrške zbog netolerantne okoline; početno nepovjerenje od strane klijenata/ica; nedostatna podrška okoline; odustajanje klijenata/ica; problem otvorenog iskazivanja identiteta u netolerantnoj okolini, itd.

 

Nadalje, provedeno je i istraživanje među LGBTIQ osobama o iskustvima sa pružateljima/cama usluga vezanim za psihosocijalno zdravlje. Od osoba koje su podijelile svoje iskustvo s psiholozima/ginjama, više od polovice ispitanika/ca imalo je negativna iskustva i to većinom muške osobe homoseksualne ili biseksualne orijentacije. Psihičke teškoće kao što su stres, tjeskoba i depresivno raspoloženje uglavnom su vezani uz seksualnu orijentaciju osobe, a o tim teškoćama izjavljuje 37% cjelokupnog uzorka.

 

Share

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved