Aktivnosti i ciljevi

Posted in Psihološki centar

 

Identificiranje LGBT friendly psihologa/inja na nacionalnom nivou

Za rad s LGBT populacijom potrebno je da psiholozi/ginje poznaju specifičnost svakodnevnog iskustva ovih osoba, njihove potrebe te da posjeduju stručnost. LGBTIQ udruge kontinuirano dobivaju upite iz cijele Hrvatske od strane LGBT populacije da im se preporuči LGBT friendly psiholog/inja. U psihološkim savjetovalištima u sklopu LGBTIQ udruga rade psiholozi/ginje osposobljeni za rad s LGBT populacijom, ali ova savjetovališta su često manjeg kapaciteta te se nalaze samo u Rijeci i Zagrebu. Kako bi u potpunosti mogli odgovoriti na ovu potrebu, nužno je identificirati LGBT friendly psihologe i psihologinje. U sklopu projekta osigurali bi stvaranje baze podataka psihologa/inja kojima se LGBT osobe mogu obratiti diljem Hrvatske. Ova informacijska baza podataka nalazila bi se na Internet stranici udruge (www.lori.hr/psihologija) dok bi se informacije o njoj nalazile na stranicama svih LGBTIQ udruga u Hrvatskoj, stranicama psiholoških udruženja i organizacija te drugim izvorima.

Postojanje baze podataka psihologa/inja koji/e nude svoje usluge LGBTIQ populaciji utjecalo bi na smanjenje neadekvatnog tretmana u brizi za psihosocijalno zdravlje LGBT osoba, na smanjenje straha LGBT osoba od obraćanja psiholozima/ginjama te na poboljšanje same usluge na području mentalnog zdravlja.

 

Peer support – organizirana laička pomoć („savjetovanje među istima“)

Peer support je metoda savjetovanja i organizirane laičke pomoći među određenim grupama i/ili zajednicama putem koje osobe sa sličnim iskustvom savjetuju druge osobe. Organizirana laička pomoć predstavlja važan izvor informacija i podrške za LGBT osobe; mnogima su dobivena podrška, razumijevanje i informacije presudni za vlastito samoosnaživanje i suočavanje s homo/bi/transfobijom.

U sklopu projekta organizirat će se trening za aktivistkinje LORI koje imaju osnovno iskustvo savjetovanja. Edukaciju provodi tim Ženske sobe iz Zagreba.

Po treningu, peer support bi se provodio na tri načina; putem on-line, telefonskog i individualnog savjetovanja. Savjetovanje će pratiti i evaluirati psihologinja koja vodi Psihološko savjetovalište.

 

Psihološko savjetovalište za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina

Od svog osnivanja LORI kontinuirano organizira za svoje korisnice i korisnike psihološke radionice. U okviru savjetovališta, 2005. započela je s radom Grupa za podršku za pripadnike/ce seksualnih i rodnih manjina, a 2007. god. pokrenuto je individualno savjetovanje. Također, od 2007. djeluje i on-line savjetovanje vezano za obiteljsku problematiku LGBTIQ osoba (na www.obitelj-bez-predrasuda.info).

Nužno je osigurati mogućnost savjetovanja za pripadnice seksualnih i rodnih manjina, budući u Rijeci ne postoji savjetovalište ili specijalizirana ustanova u kojima bi ova populacija mogla dobiti adekvatnu podršku (većinom zbog posljedica proživljenog nasilja, diskriminacije, odbacivanja i sl.). Za naglasiti je da u cijeloj Hrvatskoj postoje samo dva psihološka savjetovališta za LGBTIQ osobe – U Zagrebu i Rijeci.

Kroz savjetovalište, LGBT osobama pružit će se siguran prostor gdje mogu dobiti savjete i podršku po pitanju svog rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije te drugih specifičnih pitanja vezanih za život LGBT osoba, kao npr. coming out, (internalizirana) homo/bi/transfobija, neprihvaćanje u okolini, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr. U savjetovalištu je moguće potražiti pomoć zbog tjeskobe, depresivnog raspoloženja, niskog samopouzdanja, problema u intimnim odnosima i komunikaciji s partnerom/icom, neadekvatne komunikacije unutar obitelji i sl.

 

Rad psihološkog savjetovališta organiziran je u vidu pružanja sljedećih usluga:

 1. individualne psihoterapije i individualno savjetovanje
 2. partnerske psihoterapije
 3. obiteljskog savjetovanja
 4. grupne psihoterapije i grupno savjetovanje
 5. psihološke radionice na različite teme koje su potrebne za osnaživanje LGBT osoba

 

Teme kojima se bavi psihološko savjetovalište:

 • podrška za LGBT osobe koje su u procesu coming out-a
 • stručna pomoć u preispitivanju vlastitog spolnog i rodnog identiteta kao i seksualne orijentacije
 • afirmativna terapija u cilju prihvaćanja vlastitog spolnog/rodnog identiteta od. seksualne orijentacije  koji se razlikuju od heteronormativnih
 • izgrađivanje i podržavanje efikasnih strategija suočavanja u stresnim situacijama
 • prorada traumatskih sadržaja vezanih uz vlastiti spolni/rodni identitet od. seksualnu orijentaciju u slučajevima  zlostavljanja (psihičko, fizičko i seksualno tijekom djetinjstva kao i odrasle dobi)
 • rad na depresivnim i anksioznim poremećajima kod LGBT osoba
 • rad na impulzivnom i agresivnom ponašanju
 • rješavanje teškoća i problema u intimnim odnosima
 • partnersko savjetovanje
 • rad s roditeljima LGBT osoba u vidu afirmiranja i prihvaćanja spolnog/rodnog identiteta odnosno seksualne orijentacije koja se razlikuje od heteroseksualne
 • psihološke usluge namijenjene starijoj LGBT populacije, rad na usamljenosti, međusobno povezivanje
 • pomoć u rješavanju problema zlouporabe i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama
 • organiziranje grupa u vidu grupne podrške i savjetovanja
 • psihoterapijski tretman ostalih psihičkih poremećaja
 • pružanje relevantnih informacija glede promjena u procesu tranzicije vlastitog spola

 

Share

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved