Trening - Kompas: ljudska prava

Posted in Trening - Kompas: ljudska prava

Sažetak projekta ’Trening - Kompas: ljudska prava’

Nositeljska organizacija: StepEurope (Finska)

Partneri: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” (Hrvatska), Mozaiq (Rumunjska), Human Rights &EqualitiesCharnwood – HREC (UK), KekpaDiek (Grčka), IFALL – IntegrationFörAlla (Švedska) i ASAP Europe (Italija)

Trening – Kompas: ljudska prava je Erasmus+ projekt namijenjen edukaciji osoba zainteresiranih za ljudska prava i osoba koje educiraju mlade o ljudskim pravima.

Osmodnevni trening organiziran je od strane OCD-a StepEurope i održan je u Kaarini (Finska) od 20. do 28. ožujka 2016. godine. Trening je okupio 28 sudionika/ica iz 7 Erasmus+ programskih zemalja (Finska, Švedska, Italija, Grčka, Rumunjska, UK i Hrvatska), tim od 4 trenera/ica i stručnjaka/kinja i 3 člana/ice zadužena/e za logističku i organizacijsku podršku.

Središnja aktivnost projekta je trening o služenju metodama i organiziranjem aktivnosti opisanim u 'Kompas –Priručniku za obrazovanje mladih o ljudskim pravima' Vijeća Europe.

Trening se temelji na metodama neformalnog učenja, uključujući rad u malim grupama, team-building aktivnosti, multimedijske prezentacije, igranje uloga i socijalno kazalište. Najviše će biti korištene obrazovne metode Vijeća Europe, osobito one predviđene Kompas priručnikom.

Osnovni cilj projekta je popularizirati obrazovanje o ljudskim pravima pri radu s mladima, osobito s namjerom suprotstavljanja nedavnom jačanju ksenofobije i neprijateljstva spram tražitelja azila, izbjeglica i migranata u Europi.

Specifični ciljevi projekta su:
- Analizirati dobre prakse pri edukaciji o ljudskim pravima u partnerskim zemljama
- Razmijeniti iskustva s izazovima za ljudska prava u partnerskim zemljama, osobito vezanim uz pitanja migranata i azila
- Razviti sposobnosti sudionika/ica u odgoju i obrazovanju mladih o ljudskim pravima
- Osposobiti sudionike/ice u korištenju Kompas priručnika
- Ojačatisuradnju između partnerskih organizacija

Glavni rezultati projekta jesu razvijene sposobnosti sudionika/ica u facilitaciji aktivnosti namijenjenih obrazovanju za ljudska prava i ojačani kapaciteti partnerskih organizacija. Nadalje, trening će imati i daljnji učinak koji će se odraziti u organizaciji lokalnih projekata i aktivnosti od strane sudionika/ica u svojim zemljama.


Summary of the Project 'Compass: Human Rights Training'

Organiser: StepEurope (Finland)
Partner organisations: Lesbian Organisation Rijeka - LORI (Croatia), Mozaiq (Romania), Human Rights & Equalities Charnwood – HREC (UK), KekpaDiek (Greece), IFALL – Integration FörAlla (Sweden) and ASAP Europe (Italy)

Compass: Human Rights Training is an Erasmus+ project intended to educate persons interested in human rights and youth workers educating youngsters on human rights.

Eight-day training is organized by CSO StepEurope and carried out in Kaarina (Finland) from 20th to 28th of March, 2016. Training involved 28participants from 7 Erasmus+ Programme countries (Finland, Sweden, Italy, Greece, Romania, UK and Croatia) as well as a team of four trainers/experts and three logistical and management support workers.

The main project activity is a training course on using the methods and organizing activities described in the Council of Europe’s ‘Compass’ Human Rights Education Manual.

The trainingis based on non-formal learning methods, including small group work, team-building activities, multimedia presentations, role play and social theatre. It will draw on Council of Europe’s educational resources, notably the Compass HRE Manual and its Training Kits.
The main aim of the project is to mainstream human rights education in youth work, particularly to counter the recent rise in xenophobia and hostility towards asylum seekers and migrants in Europe.

Specific project objectives are:
- To review good practice in human rights education in partner countries
- To share experiences of human rights challenges in partner countries, notably in relation to migration and asylum issues
- To develop participants’ competences in human rights education
- To train participants in using the Compass HRE Manual
- To strengthen partnerships between partner organisations

The project’s main outcomes are increased competences of participants in facilitating human rights education and greater capacity of partner organisations. The course will have a strong multiplying effect as participants will organise local follow-up projects on human rights education in their home countries.

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved