Poziv za volontiranje

Posted in Volonterstvo

POZIV ZA VOLONTIRANJE

PRIDRUŽI NAM SE U VOLONTIRANJU!

Ako želiš biti dio našeg tima...
Ako želiš sudjelovati u projektima i aktivnostima u LORI…
Ako želiš korisno ispuniti svoje vrijeme...
Ako želiš pokazati svoju kreativnost i talente...
Ako želiš steći nova iskustva...
Ako želiš upoznati nove ljude i zabaviti se...
Ako želiš luditi s nama kad nas rokovi pritišću, ali i uživati s nama nakon dobro obavljenog posla...
Ako se želiš osjećati uspješnom/im i iskazati svoju nesebičnost...
Ako želiš mijenjati sebe...
Ako želiš mijenjati svijet...

... dođi u LORI, pošalji nam e-mail, nazovi ili pošalji goluba pismonošu :)

I najmanji doprinos važan nam je, svaka pomoć je dobrodošla :)

E-mail: loricure@yahoo.com

Opća deklaracija o volonterstvu

Posted in Volonterstvo

OPĆA DEKLARACIJA O VOLONTERSTVU

Volonterstvo (ili dobrovoljni/dragovoljni rad) je jedan od kamena temeljaca civilnoga društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.
U vremenu globalizacije i stalnih promjena, svijet postaje sve manji i složeniji, a događanja u njemu u sve su većoj međuovisnosti. Volonterstvo bilo da je riječ o djelovanju pojedinaca ili skupina daje:

- Mogućnost podupiranja i ostvarivanja ljudskih vrijednosti, zajedništva, skrbi i pomoći;
- Pojedincu kao članu zajednice koji čitavog života uči i razvija se, mogućnost za ostvarivanje prava i odgovornosti, te realizaciju svih ljudskih potencijala;
- Mogućnost premošćivanja razlike koje nas dijele, kako zajedno živjeti u zdravim i zadovoljavajućim zajednicama, kako bismo oblikovali svoju zajedničku sudbinu.
U osvit novog tisućljeća, volonterstvo je bitan element svakog društva. Deklaraciju Ujedinjenih naroda, koja kazuje da «Mi, Narodi imamo snagu izmijeniti svijet….”, ono pretvara u praktično i učinkovito djelovanje.

Ova Deklaracija podupire pravo svih žena, muškaraca i djece da se slobodno udružuju u volonterskom radu, bez obzira na svoju kulturnu i etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, zdravstveno stanje i društveni ili ekonomski položaj. Svi ljudi na svijetu morali bi imati pravo slobodno stavljati na raspolaganje svoje vrijeme, talent i energiju drugim pojedincima i zajednicama za pojedinačno ili zajedničko djelovanje, a da pritom ne očekuju novčanu naknadu za svoj rad.
Nastojimo razvijati volonterstvo, koje će:
-Poticati na sudjelovanje sveukupne zajednice, jer će prepoznati njezine teškoće i latiti se njihovog rješavanja;
-Posuditi glas onima koji ne mogu govoriti sami za sebe;
-Omogućiti drugima uključivanje u volonterski rad;
-Dopunjavati, premda ne i nadomjestiti, odgovorno djelovanje ostalih sektora i rada profesionalnih (plaćenih) djelatnika;
-Omogućiti ljudima stjecanje novih znanja i vještina, te pružiti priliku za najbolji mogući razvoj njihovih osobnih potencijala, samopouzdanja i realizacije;
-Podupirati solidarnost u okviru društva, zajednice, države i svijeta.
Odgovornost pojedinaca i organizacija u zajednici, preko kojih pojedinci djeluju, sastoji se, po našem mišljenju, u:

-Stvaranju okružja u kojem volonteri svojim radom značajno pridonose ostvarivanju zacrtanih ciljeva;
-Donošenju mjera za doprinos volontera, uključujući uvjete pod kojima se veza između organizacije i volontera može lako raskinuti, i razvijanju politike vođenja volonterske djelatnosti;
-Skrbi za odgovarajuću zaštitu volontera i onih koji pomažu u teškim situacijama;
-Nuđenju odgovarajućeg osposobljavanja, redovnog vrednovanja i priznavanja zasluga volontera;
-Osiguravanju pristupa i stvaranju mogućnosti sudjelovanja svima bez ikakvih zdravstvenih, ekonomskih, društvenih i kulturnih zadrški.
Uvažavajući temeljna ljudska prava utvrđena u Deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, načela volonterstva i odgovornosti volontera i organizacija s kojima su povezani, pozivamo sve volontere da izraze svoju vjeru u volontersko djelovanje kao kreativnu i posredničku snagu, koja:
-Gradi zdrave, prihvatljive zajednice, koje poštuju dostojanstvo svih ljudi;
-Omogućuje ljudima ostvarivanje prava koja imaju kao ljudska bića, na temelju čega će poboljšati kvalitetu svoga života;
-Pomaže rješavati socijalne, kulturne, ekonomske i ekološke probleme i
-U suradnji s čitavim svijetom gradi humanije i pravičnije društvo.
Odgovorne ljude u:
-Svim sektorima da se udruže u snažne, prepoznatljive i djelotvorne lokalne i državne «volonterske centre» kao temeljne upravljačke organizacije za volonterstvo;
-Vladama, da svim ljudima omoguće pravo na volonterstvo, da uklone sve pravne prepreke za sudjelovanje, uključe volontere u svoj rad, te da nevladinim organizacijama dodijele novčana sredstva za promicanje i potporu učinkovite mobilizacije i vođenja volontera;
-Poduzećima, da potaknu i olakšaju uključivanje svojih djelatnika u zajednicu putem volonterstva, te da ljudskim resursima i novčanim sredstvima podupiru razvoj infrastrukture potrebne za volonterski rad;
-Medijima, da izvješćuju o volonterima i objavljuju informacije koje će potaknuti ljude na volonterstvo, pružajući im istodobno i pomoć;
-Obrazovanje, da potakne ljude na volonterski rad, bez obzira na njihovu životnu dob, da im pomažu i nude mogućnosti za razmišljanje i učenje;
-Vjerskim ustanovama, da volonterstvo predstavljaju kao ozbiljan odgovor na duhovnu potrebu svakog pojedinca da pomaže;
-Nevladinim organizacijama, da volonterima stvaraju ugodna okružja, te da ljudskim resursima i novčanim sredstvima pridonose njihovom učinkovitom uključivanju;
-Ujedinjene narode, da ovo desetljeće proglase desetljećem volonterstva i civilnog društva i tako priznaju potrebu stvaranja institucija slobodnih društva, te prihvate «crveni V» kao univerzalni simbol volonterstva.
Međunarodni savez za volonterski rad (IAVE), poziva volontere i odgovorne ljude u svim područjima i u čitavom svijetu na udruživanje u partnerstvo sa svrhom promicanja i podupiranja učinkovitog, svima dostupnog volonterstva, koje treba biti simbol solidarnosti među svim ljudima i narodima.

Međunarodni savez poziva svjetsku zajednicu volontera na izučavanje, razmatranje, tumačenje i ostvarivanje Opće deklaracije o volonterstvu.

Volonterstvo

Posted in Volonterstvo

VOLONTERKE/I

U burnim vremenima kad se ljudi pitaju ima li smisla toliko davati za opće dobro, vaše zadovoljstvo je najbolja reklama. Nadamo se da ćete uživati u svom volontiranju i da ćete okupiti prijatelje i zajedno s njima mijenjati svijet. Zapamtite jednu od ključnih značajki volonterstva: Globalno počinje s lokalnim tj. ekonomski i društveni napredak ne izrasta od vrha prema dnu već od lokalnog i najširih slojeva prema gore.

Riječ, dvije o volonterstvu...

Sve se mijenja kad jednom uđeš u volonterstvo i prihvatiš to kao način života. Promjene su duboke i osobne. Raste ti samopouzdanje, otkriješ da nešto možeš napraviti u timu, zajednički i da ima efekta. Jer to što radiš – radiš i za sebe i za neke druge ljude, za zajednicu. Puno volontera koji su volontirali po raznim kampovima i u udrugama nisu znali što je to što osjećaju, ali znali su da je to super. Važna je činjenica da radiš ono što sama/sam izabereš i da to možeš promijeniti. Tvoj izbor nije za cijeli život. Nitko te ne prisiljava ni na što. I to je nešto što te uči preuzimanju odgovornosti iako nema nikakvog vanjskog autoriteta koji ti naređuje ili zabranjuje. Potpuno različito od sustava na koji smo navikli, u kojem ako ne napraviš zadaću dobiješ jedinicu, ne položiš ispit i padaš godinu ili ne obaviš dobro posao i dobiješ otkaz. Kroz volonterski rad učiš se na drugi način prihvaćanju odgovornosti.

Prije nego što počneš volontirati!!!

Ovo su neki prijedlozi koji će ti pomoći da postaneš bolja/bolji volonterka/volonter:

- Napravi listu svojih sposobnosti prije nego se uključiš u volontiranje.
- Budi jasna/jasan u tome koliko vremena možeš posvetiti radu. To će pomoći organizaciji da te usmjeri.
- Nemoj očekivati da ćeš biti plaćena/plaćen. Volontiranje nije plaćena djelatnost, ali postoji mogućnost da ti se nadoknade troškovi volontiranja (putni trošak, potrebni pribor, materijal, obrok, telefonski razgovori i slično povezano s poslom). Provjeri unaprijed, jer ponekad se ti troškovi namiruju, ponekad ne - ovisno o poslu i projektu.
- Budite spremne/spremni raditi kao dio tima, volontiranje uglavnom znači rad u grupi.

Tvoja prava i obveze

Tvoja prava:

- Da te smatraju suradnicom/suradnikom, ne besplatnom pomoći.
- Da imaš tebi prilagoden i koristan zadatak.
- Da upoznaš organizaciju - misiju, ljude i programe.
- Da sudjeluješ u aktivnostima.
- Da ti se osigura kvalitetna obuka.
- Da te se savjetuje i usmjerava kada je to potrebno.
- Da imaš odgovarajuće uvjete rada.
- Da si izložena/izložen raznim iskustvima.
- Da te saslušaju i da sudjeluješ u planiranju.
- Da ti se oda priznanje kroz napredovanja i nagrade.
- Da ti se zahvali za tvoj angažman.
- Da je tvoje volontersko vrijeme mudro iskorišteno.
- Da primiš brz odgovor i povrat informacija.
- Da ti se brzo uzvrate telefonski pozivi.
- Da su ti rizici objašnjeni.

Tvoje odgovornosti:

- Obavi zadatke odgovorno i u dogovorenim rokovima.
- Drži se pravila organizacije.
- Izrazi vlastite granice.
- Prihvati samo zadatke koje možeš obaviti.
- Poštuj ukazano ti povjerenje.
- Poštuj stručne stavove, metode, itd.

Zlatna pravila volonterki i volontera

- Upoznaj se s čitavom organizacijom.
- Znaj svoj zadatak.
- Budi vjerna/vjeran ideji organizacije; ponudi vlastite ideje.
- Budi otvorena/otvoren prema novim odgovornostima.
- Budi lojalna/lojalan u svojim volonterskim aktivnostima.
- Budi spremna/spreman na samo-procjenu.
- Primi obuku; dajte stručnost.
- Prihvati poslove koji te zanimaju.
- Podijeli potrebe zajednice s organizacijom.
- Ponosi se svojim volonterskim aktivnostima.

 

ORGANIZACIJA KOJA CIJENI SVOJE VOLONTERE I VOLONTERI KOJI CIJENE SEBE I SVOJ RAD KLJUČNI SU ELEMENT USPJEŠNOG PARTNERSTVA.

Općenito

Volonterstvo se prati putem volonterskih knjižica. Voditeljica volonterki/a vodi evidenciju volonterki/a i njihova rada. Volonterke/i ispunjavaju obrazac u kojem navode svoje sposobnosti, svoja zanimanja i sl. te ispunjavaju pristupnicu.

Volonterke/i najmanje jednom u tri mjeseca ispunjavaju evaluacijsku list i pružaju tako Udruzi povratnu informaciju.

Volonterke/i su srce i mišići Udruge. Niti jedna udruga ne može opstati bez svojih volonterki/era. Zahvaljujemo svim LORI volonterkama/ima, suradnicama i suradnicima te svima koji podržavaju naš rad.

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved