Godišnji izvještaj o radu udruge “LORI” 2016.-2017.

Posted in Godišnji izvještaji

(Godišnji izvještaj za razdoblje od studenog 2016. do prosinca 2017.)

1. PROJEKT ‘Poštuj ljudska prava, gradi uključivo društvo’

Projekt provodi Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” s partnerima Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017. godine). Opći cilj ovog projekta je smanjenje homofobije i transfobije, te izgradnja tolerantnog i uključivog društva u Hrvatskoj. Projekt financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

2. PROJEKT 'Za škole bez homo/bi/transfobije i predrasuda'

Cilj projekta je smanjenje nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama. Projekt uključuje aktivnosti namijenjene mladima u svrhu njihove edukacije i razvijanja tolerancije, tribinu u svrhu ukazivanja javnosti na učinke homofobije i transfobije u obrazovanju kao i izgradnju kapaciteta organizacija koje provode projekt. Projekt provodi Zagreb Pride u suradnji s Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“. Projekt financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Pregled glavnih aktivnosti za Projekt 1. i Projekt 2.:

1. Zaštita ljudskih prava LGBTI osoba i podizanje svijesti među donositeljima odluka i među širom javnosti odnosi se na nacionalnu kampanju, panel rasprave u 10 gradova, okrugli stol sa stručnjacima/kinjama i predstavnicima/icama institucija za suzbijanje diskriminacije, ministarstava i sl. na temu prava transrodnih i rodno varijantnih osoba. Obuhvaća i dvije edukacije: trodnevni seminar za psihologe/ginje i psihijatre/ice te trening policijskih službenika/ica u Zagrebu i Rijeci. Osim ovih javnih događanja, projekt obuhvaća i praćenje i izvješćivanje o provedbi Zakona o Životnom partnerstvu, nadzor i praćenje pravnih postupaka i zagovaranje poboljšanja pravnih i medicinskih propisa vezanih uz trans osobe, istraživanje o postupku pravnog priznanja roda, izradu preporuka vezano uz pravno priznanje roda te izradu samog nacrta Zakona o rodnom identitetu.

1.1. Paneli

Homofobija i transfobija u sustavu obrazovanja, Zagreb, 14.12.2016.

Panel diskusiju organizirao je Zagreb Pride u suradnji s udrugom LORI, a održana je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na tribini su govorili/e Sunčica Remenar, profesorica, Obrtnička škola za osobne usluge; Iva Žegura, psihologinja, klinika za psihijatru Vrapče; Sabina Saltović, stručna suradnica, Prva riječka hrvatska gimnazija; Darko Tot, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Dino Markešić, učenik, Strojarska tehnička škola Faust Vrančić. Tribinu su moderirale Martina Horvat, GOOD inicijativa i Mia Gonan, Zagreb Pride. Cilj tribine bio je upozoriti na posljedice koje homofobija i transfobija u sustavu obrazovanja imaju na LGBTIQ učenike/ice i mlade, s obzirom da su SORI česta osnova diskriminacije, društvene stigmatizacije i marginalizacije unutar obrazovnog sustava. Kroz izlaganja i diskusiju, tribina je ukazala na to kolika je i na koji način zastupljenost LGBTIQ tema u kurikulumu te koje su to politike koje potiču veću zastupljenost takvih sadržaja. Kroz podatke o zastupljenosti nasilja i diskriminacije prema LGBTIQ mladima u sustavu obrazovanja, na tribini su se mogla čuti stvarna iskustva školskih psihologa/ginja, nastavnika/ica i učenika/ica s nasiljem na osnovi SORI. Također se raspravljalo o primjerima pozitivnih praksi kojima škole mogu doprinijeti u svrhu stvaranja sigurnijeg mjesta za LGBTIQ mlade. Tribina je okupila 44 sudionika/ica.

Moj život u prostranstvu, Poreč, 16.12.2016.

Panel je pružio mogućnost građanima i građankama Poreča da po prvi put čuju više o poziciji samih roditelja trans osoba a posebnost panela ogleda se i u gostovanju samih trans osoba koje su na hrabar i otvoren način progovorili o svojoj svakodnevici, odnosima u obitelji, pravnim poteškoćama s kojima se suočavaju te pitanjima vezanim uz tijelo i identitet. Općenito, panel je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina – obitelj, osobni odnosi, tranzicija, pravna pitanja i psihosocijalna podrška. Na panelu su sudjelovali/e Sanja Stanojević, predsjednica udruge TransParent - udruge za roditelje transrodne djece te tri trans osobe, a okupio je 20 sudionika/ica. Panel je organiziran u suradnji sa Centrom za građanske inicijative Poreč.

LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu, Rijeka, 28.03.2017.

Panel je organizirala udruga LORI, uz potporu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Promorsko-goranske županije. Predstavljeni su rezultati prvog istraživanja provedenog u Hrvatskoj koji se bavi radnim uvjetima i antidiskriminacijskim politikama i praksama LGBTI osoba, nakon čega je uslijedila zanimljiva rasprava o LGBTI temama u kontekstu rada i prezentacija pravnog okvira. Na panelu su sudjelovali doc. dr. sc. Jasminka Juretić, voditeljica istraživačkog tima koji je proveo istraživanje, Bojana Ivanišević, dipl iur., savjetnica za pravna pitanja u okviru projekta „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ te  Marina Škrabalo, MA iz udruge GONG. Održan je u prostoru Gradske Vijećnice, a prisustvovalo je 22 osobe.

Naša obitelj, Rijeka, 18.5.2017.

Panel rasprava održana je u okviru IDAHOT tjedna kojim je udruga LORI obilježila Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u Rijeci. Tema panela bila je položaj i prava djece u različitim obiteljima: jednoroditeljskim, posvojiteljskim i duginim obiteljima. Na panelu su se građani i građanke imali/e priliku upoznati s vodičem Moja jednoroditeljska obitelj, Moja posvojiteljska obitelj, Moja dugina obitelj koji su nastali kako bi osnažili roditelje za razgovore s djetetom o tome kako je nastala njihova obitelj i što je čini posebnom, a što sličnom drugim obiteljima, te također sa slikovnicom Naše obitelji i istoimenim animiranim filmom. Sudjelovale su predstavniice udruge Roditelji u akciji - Roda, udruge ADOPTA - Udruge za potporu posvajanju, udruge LET - Udruge za unapređenje kvalitete življenja te udruge Zagreb Pride.

1.2. Edukacija stručnjaka/kinja

Edukacija policijskih službenika/ica, Rijeka, 24.02.2017.

LORI je u Rijeci organizirala obuku policijskih službenika/ica. Edukacija je održana u suradnji sa Zagreb Prideom, u prostorijama Policijske uprave Primorsko-goranske županije. Trening su vodile Dina Jokanović (Zagreb Pride), Mia Gonan (Zagreb Pride) i Nikica Hamer Vidmar (Odjel za pomoć žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa), a obuhvatio je slijedeće teme: uvod u LGBTIQ terminologiju i ljudska prava; zločini iz mržnje i diskriminacija LGBTIQ osoba – primjeri iz prakse; postupanje sa žrtvama zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba; radionica Prevladavanje predrasuda. Na treningu je prisustvovalo 36 osoba.

Seminar „Specifičnosti rada sa LGBT osobama, Rijeka, 28.-30.04.2017.

U Rijeci je od 28. do 30. travnja održan trodnevni seminar pod nazivom "Specifičnost rada s LGBTI osobama". Seminar je obuhvatio sljedeće teme: LGBTIQ terminologija, psihološki aspekti coming outa, oblici homofobije i transfobije, svakodnevni život LGBT osoba, savjetovanje LGBT klijenata/ica, iskustva sudionika/ica u radu s LGBT klijentima/icama, osobni izazovi i kapaciteti u psihoterapijskom i savjetodavnom radu s LGBTI klijentima/icama, specifičnosti rada s transrodnim osobama i ljudska prava LGBTIQ osoba. Predavanja su održale stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u radu sa LGBT klijentima/icama: Jasminka Juretić, Snježana Božić i Iva Žegura. Seminar je facilitirala Martina Horvat. Na seminaru je sudjelovalo 40 sudionika, od čega 30 stručnjaka/kinja iz različitih dijelova Hrvatske, tri vanjske predavačice, facilitatorica i LORI osoblje i volonterke.

1.3. Nacionalna kampanja

Zagreb Pride, LORI i Trans Aid pokrenule su 16. prosinca 2016. nacionalnu kampanju „Sve što želimo za blagdane je ljubav svima“, koja je trajala do 7. siječnja 2017. godine. Glavna poruka ove kampanje bila je prihvaćanje LGBTIQ osoba u njihovim obiteljima. Pokrenuta je internetska platforma Sretno.eu putem koje su korisnici/ice mogli/e odabrati gotove ili kreirati osobne blagdanske čestitke. Kampanja je uključivala konferenciju za tisak, 10 radijskih emisija emitiranih na radijskim postajama, 3 video spota te različite promotivne materijale. Digitalna kampanja dosegla je više od 15.000 posjeta na web stranici www.sretno.eu s više od 13.000 korisnika/ica i 390 e-razglednica poslano je putem platforme. Kampanja je nominirana kao jedan od finalista (među 15 najboljih od ukupno 70 kampanja) u "najboljoj kampanji neprofitnih organizacija u 2016. godini".

2. Suzbijanjehomo/bi/transfobije u školama – uključuje predavanja za učenike/ice srednjih škola u Rijeci te seminar za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice u školama o LGBT problematici i homo/bi/transfobiji u obrazovanju. Osim toga, uključuje i informiranje škola o Smjernicama za suzbijana homo/bi/transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama, zagovaračke aktivnosti te grupe podrške za LGBT učenicike/ice srednjih škola u Zagrebu i Rijeci.

2.1. Predavanja u srednjim školama

Predavanje obuhvaća osnovnu LGBTIQ tematiku, informiranje o vrstama nasilja nad LGBTIQ osobama, ljudska prava te svakodnevna iskustva LGBT osoba. Cilj predavanja je informiranje učenika/ica o tematici spolnih i rodnih manjina kao i suzbijanju nasilja i/ili zlostavljanja na osnovu spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta. U ovom razdoblju održana su 5 predavanja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji i jedno predavanje u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci. Sveukupno, na predavanjima je prisustvovalo 135 učenika/ica. Osim udruge LORI, predavanja za učenike/ice vode i članice udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

2.2. Sažetak javnih politika - Policy brief

U siječnju 2017. godine izrađen je dokument o borbi protiv homofobije i transfobije u obrazovanju i školama. Dokument sadrži poglavlja o dobrim praksama u zaštiti ravnopravnosti i dostojanstva mladih LGBT osoba u školskom okruženju te preporuke za državne vlasti (ministarstvo, agencije), škole i lokalne vlasti. Cilj je ovog dokumenta informirati škole i tijela javne vlasti u području obrazovanja o prepoznatim problemima vezanim uz zlostavljanje LGBT mladih u školama te ponuditi smjernice i preporuke za borbu protiv nasilja i diskriminacije mladih LGBT osoba, što nužno podrazumijeva uključenje svih relevantnih aktera od škola, agencija i ministarstva obrazovanja, preko pravobraniteljstva do organizacija civilnog društva..

2.3. Sastanak s Odjelom za školstvo Grada Rijeke, 26. travnja 2017.

Na sastanku je predstavljen program borbe protiv homofobije i transfobije u školama koje provodi LORI. Raspravljalo se o sljedećim temama: uključenost nastavnika/ica u program, provedbu građanskog i zdravstvenog odgoja u školama, potreba za širenjem vrijednosti tolerancije, uključivanja i sudjelovanja građana/ki u školama. S. Sušanj je prezentirala aktivnosti Grada Rijeke na ovom području, posebice u području građanskog obrazovanja i obrazovanja odgajatelja/ica za građansko obrazovanje. Danijela Almesberger je prezentirala Smjernice i Preporuke za lokalnu samoupravu.

2.4. Plakat za promicanje jednakopravnosti i tolerancije, 16.11.2016.

Kako bi se obilježio Međunarodnog dana tolerancije, 16.11. u školama, učeničkim domovima i na fakultetima, izrađen je plakat s ciljem promicanja jednakopravnosti i tolerancije. Plakat poziva na prihvaćanje različitosti i uviđanje jednakosti a prikazuje nekoliko osnova diskriminacije i neprihvaćanja (socijalni status, rod, nacionalna pripadnost, rasa, spolna orijentacija i dr.). Plakat distriubiran na 56 adresa - srednje škole, fakulteti, učenički domovi te mjesta koja okupljaju djecu i mlade u u Primorsko-goranskoj županiji i na području Grada Zagreba te pojedinim školama u Lipiku, Osijeku, Zaboku, Lepoglavi, Brešci i Bedekovčini.

2.5. Grupa podrške za LGBTIQ mlade.

Grupe podrške zamišljene su kao sastanci, koji se održavaju okvirno jednom mjesečno, gdje mlade LGBTIQ osobe u dobi od 14 do 21 godine mogu razmjenjivati svoja iskustva, osjećaje i razmišljanja, uz stručno vodstvo. Članovi i članice grupe međusobno si pomažu kroz razgovor u sigurnom okruženju i prijateljskom ozračju. Svrha grupe podrške je razvijanje samoprihvaćanja, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Grupe su započele u travnju 2017. godine, a do sada je održano 5 grupa podrške. Uspostavljen je i sustav za on-line informiranje i savjetovanje a osim u Rijeci, grupe podrške su organizirane i u Zagrebu u suradnji sa Zagreb Prideom.

Edukacija studenata/ica

U ovom razdoblju LORI je održala 2 predavanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Odsjeku za psihologiju (na kolegiju "Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija" i "Socijalna interakcija“) i jedno predavanje na Medicinskom fakultetu u sklopu 2. studijskog kongresa "Studenti za ljudska prava". Ukupno studenata/ica: 103.

3. Osnaživanje LGBTIQ zajednice te pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ osobama

Odnosi se na radionice za LGBTIQ zajednicu, psihološko i peer savjetovanje, grupe podrške za TIRV (trans*, inter* i rodno varijantne) osobe te pružanje pravne podrške i zastupanja. U ovom razdoblju održano je 8 grupa podrške za TIRV osobe i pruženo je 60 sati psihološkog savjetovanja. Osim ovoga, održane su 4 radionice: Socijalna anksioznost (1.12.2016.), Izrada letka za grupe podrške za LGBTIQ mlade (13.2.2017.), Tko se boji žena još (30.3.2017.) i Ususret Povorci ponosa - Izrada transparenata (29.5., 2.6. i 8.6.2017.).

3. PROJEKT ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zonaBRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizacijuUdruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.), a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

1. Unapređenje radnih uvjeta LGBTI osoba

U ovom razdoblju provedena je obrada rezultata istraživanja među poslodavcima i među LGBTI osobama o uvjetima i diskriminaciji vezano za ljudska prava LGBTI osoba na radnom mjestu te je izrađen Izvještaj istraživanja i izdana publikacija koja se može skinuti s LORI stranice. LORI je sudjelovala i u kreiranju Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu – upotrebljivom evaluacijskom pokazatelju, u formi upitnika, kojim poslodavci dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji inkluzivnih politika i praksi u radnom okruženju; kao i smjernice koje mogu koristiti za unapređenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu. Nastao je po uzoru na slične alate (npr. Organiz. Stonewall).  94 poslodavca ispunilo je Indikator ravnopravnosti na radno mjestu.

Održana je konferencija “Radnopravnost 2017. – Radno okruženje ponosno na raznolikost” 21. travnja 2017. Program konferencije započeo je uz okrugli stol na kojem su Carolyn Simpson – regionalna povjerenica za ravnopravnost i žene, David Condliffe – koordinator za zajednicu i Phil Jones – potpredsjednik nacionalnog LGBT odbora Unite the Uniona,  govorili o najboljim praksama koje njihov matični i najveći sindikat u Velikoj Britaniji koji broji 1.42 milijuna članova/ica, provodi s ciljem promicanja uključivosti i suzbijanja diskriminacije zaposlenih – s posebnim naglaskom na LGBTI osobe. U drugom dijelu okruglog stola uz članove/ice udruge BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju Jelenu Miloš i Bojana Nonkovića, predstavnika Regionalnog industrijskog sindikata Sinišu Miličića, Iskru Mandarić iz Sindikata obrazovanja, medija i kulture te pomoćnika ministra rada i mirovinskog sustava Luku Rajčića predstavljene su smjernice za kolektivno pregovaranje. Program konferencije nastavljen je uz ceremoniju dodjele priznanja poslodavcima koji su javno sudjelovali u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu. Neki od nagrađenih uključuju Intellecta školu stranih jezika, Metro Cash and Carry, Zagrebačku banku i druge, uključujući i dobitnike posebnog priznanja za doprinos LGBTI ravnopravnosti na radnom mjestu – IBM Hrvatska i IKEA Hrvatska.

Organiziran je i panel LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu s predstavljanjem rezultata istraživanja u Rijeci, u Gradskoj vijećnici, opisan pod projektom Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo.

4. INFORMIRANJE JAVNOSTI PUTEM INTERNETSKE I FACEBOOK STRANICE UDRUGE

Internetska stranica Udruge redovno je ažurirana najnovijim vijestima, najavama događanja u Rijeci i svim aktvističkim LGBTIQ događanjima i aktivnostima na području Hrvatske i regije te projektnim aktivnostima udruge LORI. Održava se Trans forum, koji trenutno broji 310 članova/ica. Facebook stranica udruge LORI trenutno broji 2355 fanova te se redovno ažurira relevantnim informacijama iz Hrvatske i svijeta te najviše projektnim aktivnostima Udruge.

5. KULTURA I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

U ovom razdoblju organizirana je večer Kvir poetRI u Klubu mladih Rijeka (3.2.2017.) i u Palach-u (11.5.2017.) te predstavljanje knjige "Izgnani" Ivane Delač u Antikvarijatu Ex Libris (17.2.2017.). Također, u suradnji sa Zagreb Prideom i Veleposlanstvom Finske prikazan je i film u Art-kinu Croatia - Tom of Finland: Od progona do slave (18.11.2017.). Ove aktivnosti okupile su oko 130 posjetitelja/ica. Organizirano je i 8 društvenih aktivnosti u prostorijama kluba Bačve, Tora i LORI koje su okupile oko 300 osoba.

Organizirani je i odlazak na Povorku ponosa u Zagrebu u suradnji sa udrugom PaRiter, Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, SOS Rijeka – Centrom za nenasilje i ljudska prava i Centrom za građanske inicijative Poreč, a uz podršku Grada Rijeke.

6. FESTIVAL QUEER I FEMINISTIČKE KULTURE SMOQUA (12.-14.10.2017.)

Program se sastoji od održavanja trodnevnog festivala queer i feminističke kulture Smoqua u Rijeci, od 12. do 14. listopada 2017. godine, za sudionike/ice iz Hrvatske i zemalja regije: Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije. U program su uključene udruge, kulturne ustanove te istaknute osobe s područja queer i feminističke kulture iz lokalne zajednice i regije, a proveden je u suradnji sa udrugom PaRiter, Centrom za žesnke studije, Art-kino Croatia, platformom Građani/ke svom gradu i Labrisom. Osnovni koncept festivala je propitivanje slobode/a u odnosu na višestruke opresije - društvene, kulturne, institucionalne, ali i individualne - jesmo li kao pojedinci/ke slobodni/e da živimo svoje identitete (razvijamo ih, nadograđujemo, dekonstruiramo)? Tako je za temu festivala određena misao: Sloboda - jesmo li uistinu slobodni/e? Umjetničko-aktivistički sadržaj festivala ukazuje na ova pitanja i bavi se problematikom opresije nad ženama i queer/seksualnim i rodnim manjinama neminovno se dotičući opresije u službi patrijarhata, seksizma, šovinizma, mizoginije, heteronormativnosti, homofobije i transfobije.

Javnost se s queer i feminističkom kulturom upoznala kroz umjetničke sadržaje (izložba, performansi), audio-vizualne (drag nastup, koncert feminističko-aktivističkog zbora, projekcije kratkih filmova), radionicu i panel rasprave o poziciji queer i feminizma u regiji te info štandove udruga i inicijativa koje se bave pravima žena i LGBTIQ osoba iz Rijeke i okolice. U izvođenju programa sudjelovali su: udruge LORI, PaRIter, Centar za ženske studije Rijeka, Centar za građanske inicijative Rijeka, SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, Brigita Miloš, Franko Dota, Mirza Halilčević, Ana Hoffner, Jasminka Juretić, Ana Andrinić, Nika Rukavina,, HAVEIT kolektiv, Marinella Matejčić, Leila Šeper, Zoe Gudović, House of flamingo, Zbeletron, Milica Tomović, Jelena Lela Milošević, Miona Bogović i Le Zbor. Detaljan program može se naći na LORI stranicama (www.lori.hr).

U okviru rada sa zajednicom LORI je sudjelovala u Europskom tjednu testiranja na HIV (21.-25.11.2016. i 20.-24.11.2017.), u suradnji s Iskorakom iz Zagreba. Testiranje se vrši besplatno u prostorijama udruge LORI, uz vodstvo epidemiologa/ica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U izvještajnom periodu ukupan broj testiranih osoba: 125.

7. UNAPREĐENJE ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA (SUDJELOVANJE NA EDUKACIJAMA)

- “LGBTI Community Organizing and Advocacy Training”, Beograd, 6.-9. travnja 2017. u organizaciji udruge Labris iz Beograda i ILGA Europe.

- Edukacijski modul upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira za ESF, Smart, 31.5.-2.6.2017.

- Pisanje prijedloga projekta za ESF, Smart, 12.-13.6.2017.

- Not just numbers: Training on migration and asylum seeking issues in youth work, Turku, Finska, 7.-15.12.2017.

U Rijeci, 15. prosinca 2017.

Share

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved