Izdan Priručnik za trenere/ice: Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba

Posted in Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja usluga mentalnog zdravlja LGBTQI osobama

U sklopu projekta Common point - Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije Háttér TársaságSingle Step FoundationPrague PrideLezbijska organizacija Rijeka „LORI“ izdale su Priručnik za trenere/ice istoimenog naziva, a s ciljem stvaranja inovativnog i lako dostupnog materijala za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi se poboljšala usluga kvalitete rada s LGBTIQ+ osobama.

Kroz ovaj projekt do sada smo uspješno održale petodnevni trening o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja, potom predstavile seriju edukativnih videa o raznim LGBTIQ+ temama, a sada smo izdale i Priručnik, s namjerom da bismo povećale znanje i vještine stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje (školskih savjetnika/ica, operatera/ki linija u kriznim situacijama, socijalnih radnika/ica i kliničkih psihologa/ginja) o LGBTIQ+ temama.
Publikacija je na engleskom jeziku, sastoji se od šest općih i četiri specifična modula, namijenjena upravo svakoj ciljnoj skupini. Kroz prijedloge vježbi, Priručnik obuhvaća teme poput: LGBTIQ terminologija, coming out, transrodne i rodno varijantne osobe, ljudska prava i sistemi opresije, homofobija/bifobija/transfobija/interfobija itd.

Video edukacije o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja

Posted in Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja usluga mentalnog zdravlja LGBTQI osobama

U sklopu projekta Common point - Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije iz četiri europske zemlje (Háttér Társaság iz Mađarske, Single Step Foundation iz Bugarske, Prague Pride iz Češke i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“) rade na stvaranju inovativnog i lako dostupnog materijala za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi poboljšala usluga kvalitete rada s LGBTIQ+ osobama.

Uspješno održan trening o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja

Posted in Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja usluga mentalnog zdravlja LGBTQI osobama

U sklopu Erasmus+ projekta Common point - Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba udruga LORI održala je od 21. do 25. travnja 2021. trening o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja putem platforme Zoom.

Razmjenom znanja, iskustava i praksi ojačani su kapaciteti 15 polaznika/ica (kliničkih i školskih psihologa/ginja, socijalnih radnika/ica te hotline/chat operatera/ki iz Bugarske, Češke, Mađarske i Hrvatske) čime je povećana kvaliteta psihosocijalnih usluga za LGBTIQ+ osobe na europskoj razini.

Program treninga obuhvatio je razne LGBTIQ+ teme: terminologiju, coming out, proces tranzicije i pravno priznanje roda, ljudska prava, diskriminaciju i nasilje prema LGBTIQ+ osobama i druge. Kroz interaktivne sadržaje (prezentacije, vježbe, kviz, živa biblioteka, rad u grupama, diskusije) polaznici/ice su imali/e prilike informirati se i senzibilizirati o specifičnostima rada s LGBTIQ+ osobama, s kojim se poteškoćama LGBTIQ+ osobe susreću u svom svakodnevnom životu, a zajedno se radilo na poboljšanju postojećih vještina za djelovanje u svakom od navedenih područja rada polaznika i polaznica. Također, ovaj je trening organiziran kao pilot trening koji je integrirao neke od metoda poučavanja iz novog priručnika za trenere/ice o LGBTIQ+ temama, sastavljen u sklopu istoimenog projekta.

Common Point: Poziv za sudjelovanje na treningu

Posted in Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja usluga mentalnog zdravlja LGBTQI osobama

Otvoren je poziv za sudjelovanje u treningu  o LGBTIQ temama namijenjen stručnjacima i stručnjakinjama koji/e rade u području mentalnog zdravlja (specifično onima koji rade u području kliničke psihologije, školske psihologije, kriznih stanja te socijalnog rada). Petodnevni trening će se održati od 21. – 25. travnja 2021. godine preko platforme Zoom.

Cilj treninga je ojačati kapacitete stručnjaka/kinja koji/e rade u području mentalnog zdravlja  te povećati kvalitetu psihosocijalnih usluga za LGBTIQ osobe. Trening će sudionicima/icama pružiti znanja o LGBTIQ temama te o specifičnostima rada s LGBTIQ osobama.

Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba

Posted in Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja usluga mentalnog zdravlja LGBTQI osobama

Projekt Common Point - Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba traje od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2022. godine.

Kroz razmjenu dobrih praksi na europskoj razini, cilj projekta je razvijati inovativne materijale široke rasprostranjenosti koji prikupljaju ta iskustva i umnožavaju njihov utjecaj u različitim teritorijalnim kontekstima. Konkretno, cilj je stvoriti inovativan i lako dostupan materijal za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi se promoviralo oblikovanje personaliziranih programa podrške za LGBTQI osobe u njihovim procesima osnaživanja. Također, cilj je povezati potrebe LGBTQI osoba sa stručnjacima/kinjama zainteresiranim za učenje o ovim skupinama, kroz obrazovni program.

Specifični ciljevi projekta su:

  • poboljšati socijalnu uključenost LGBTQI osoba povećanjem broja usluga mentalnog zdravlja prilagođenih potrebama LGBTQI osoba;
  • povećati znanje, vještine i kulturne kompetencije stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje (školski/e savjetnici/ice, operateri/ke hotline linija u kriznim situacijama, savjetnici/ice u programima pomoći zaposlenima, socijalni/e radnici/ice, klinički/e psiholozi/ginje) o LGBTQI osobama;
  • razviti priručnik za akreditirani tečaj obuke stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje na temelju dobrih praksi prikupljenih na terenu - razviti inovativne online alate i metode za obuku stručnjaka za mentalno zdravlje;
  • dijeliti dobre prakse između organizacija koje se bave LGBTQI temama i koje djeluju na području mentalnog zdravlja. 

Kroz projekt će se razviti obrazovni program, kako u stvarnom tako i u virtualnom formatu, o  LGBTQI osobama namijenjen stručnjacima/kinjama u sustavu socijalne i mentalne zaštite. Kao rezultat ovog projekta stručnjaci/kinje iz organizacija sudionica kreirat će Priručnik s metodama i alatima primjenjivim tijekom dvodnevnih obrazovnih radionica (za 4 različite ciljne skupine), kao i materijal za e-učenje koji će sadržavati 16 sati online treninga (za 4 različite ciljne skupine) dostupan na online platformi.

Projekt također organizira dva međunarodna događaja namijenjena međusobnom učenju, gdje će partnerske organizacije imati priliku dijeliti najbolje prakse, osposobiti svoje zaposlene kako bi postali/e treneri/ice i mentori/ice odraslih osoba, kao i osposobiti prve korisnike/ice stvarnih i virtualnih materijala za učenje. Ključno je da će razvijeni tečaj i moduli za e-učenje pridonijeti podizanju svijesti o prevenciji i otkrivanju kršenja prava LGBTQI osoba u zdravstvenim službama i promicanju mjera koje jamče pravo na jednak tretman ovih skupina osoba.

Koordinatorica projekta je Hatter Tarsasag (Mađarska), a partnerske organizacije su: Prague Pride (Češka), Single Step Foundation (Bugarska) i Lezbijska organizacija Rijeka LORI (Hrvatska).

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved