Projekti

Dugin put (2022. – 2023.)

Projekt „Dugin put“ provodi udruga Bonsai iz Dubrovnika uz partnerice, Dugine obitelji iz Zagreba i Lezbijsku organizaciju Rijeka „LORI“ od 1. listopada 2022. do 1. lipnja 2023. godine. Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta LGBTIQ mladih u Dubrovniku za ostvarenje svojih građanskih i ljudskih prava i jačanje kompetencija stručnog osoblja (škole i udruge) i youthworkera o LGBTIQ temama te za podršku LGBTIQ mladima.
Ciljne skupine su LGBTIQ mladi u Dubrovniku, obitelji i prijatelji LGBTIQ mladih osoba, stručno osoblje za rad s mladima (psiholozi, pedagozi, profesori, socijalni radnici, itd.) i srednjoškolci.

Stranica projekta..

SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama (2022. - 2023.)

Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ krajem srpnja 2022. započeo je s provedbom projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama.
Svrha projekta koji će se provoditi 14 mjeseci je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.

Stranica projekta..

Zdrave veze (2022. - 2023.)

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE.

Stranica projekta..

Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu (2022. – 2023.)

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance (Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu) predstavlja nastavak rada hrvatskih i slovenskih organizacija civilnog društva, tvrtki i drugih poslodavaca te sindikata na suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika (SOGIESCE), kao i na promicanju uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe. Projekt je započeo 1. siječnja 2022. god., a provode ga organizacije civilnoga društva Prostor rodne i medijske kulture 'K-zona' i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ iz Hrvatske te Legebitra iz Slovenije.

Stranica projekta..

Glasovi mladih za društvene promjene (2022. - 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta dviju organizacija civilnog društva (OCD-a) za rad s mladima, te je usmjeren unapređenju vještina i znanja LGBTI+ mladih. Suradnjom u ovom projektom mladi iz Hrvatske i Slovenije će provoditi zajedničke aktivnosti i raditi na podizanju svjesnosti o važnosti aktivnog djelovanja LGBTI+ mladih u lokalnoj zajednici.

Stranica projekta...


Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva. Kroz razne aktivnosti projekta kreira se mehanizam sustavne podrške LGBTI mladima kao višestruko ranjivoj skupini, u njihovom suočavanju s društvenom stigmatizacijom, nasiljem i diskriminacijom.

Stranica projekta...


Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba (2019.-2022.)

Projekt Common Point - Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba traje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2021. godine.
Kroz razmjenu dobrih praksi na europskoj razini, cilj projekta je razvijati inovativne materijale široke rasprostranjenosti koji prikupljaju ta iskustva i umnožavaju njihov utjecaj u različitim teritorijalnim kontekstima. Konkretno, cilj je stvoriti inovativan i lako dostupan materijal za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi se promoviralo oblikovanje personaliziranih programa podrške za LGBTQI osobe u njihovim procesima osnaživanja. Također, cilj je povezati potrebe LGBTQI osoba sa stručnjacima/kinjama zainteresiranim za učenje o ovim skupinama, kroz obrazovni program.

Stranica projekta...

Radnopravnost svima! (2019.-2021.) 

„Radnopravnost svima!“ (eng. Work Equality for All) projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske i svojevrsni je nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile K-zona, LORI, BRID, i udruga Zora.
Projekt je tek započeo (u siječnju 2019.) i trajat će do kraja 2020., a cilj mu je doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu.

Stranica projekta...


P.R.I.D.E. - Promoting Rights, Identity, Diversity and Education (2019.-2020.)

Projekt P.R.I.D.E (Promoting Rights, Identity, Diversity and Education) podržan od srpske nacionalne agencije Fondacije Tempus, kroz program Erasmus+ provodi organizacija MAGNET zajedno s još 7 partnerskih organizacija. U okviru projekta bit će održan trening za trenere/ice u oblasti neformalnog obrazovanja, sa specijalnim fokusom na prava LGBT+ zajednice. Trening će okupiti 24 mladih iz 8 europskih zemalja, koji će tijekom 7 dana učiti kako postati treneri/ice u oblasti neformalnog obrazovanja, sposobni/e za samostalno vođenje radionica na temu rodne ravnopravnosti, borbe protiv seksizma i društvene uključivosti.

Stranica projekta...

  

Projekt „Humano obrazovanje - odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Cilj ovog projekta je unapređenje znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Stranica projekta...

Not Just Numbers (2017.)

Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” partnerica je na Erasmus+ projektu „Not just Numbers“, međunarodnom projektu mobilnosti mladih s ciljem osnaživanja suradnji i izgradnje kapaciteta organizacija koje rade s mladima i bave se pitanjima migracija i traženja azila. Glavna aktivnost projekta je osmodnevni trening za buduće trenere/ice ljudskih prava koji se održava u Turku (Finska) od 7. do 15. prosinca 2017. god.

Stranica projekta...

 

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017. godine). U izradi plana projekta, svaka partnerska organizacija primijenila je svoja specifična znanja – iskustvo LORI u organiziranju javnih akcija, kampanja i edukacija, iskustvo Zagreb Pride-a u javnom zagovaranju i uspostavljenu suradnje s javnim institucijama, kao i Trans Aid-ovo poznavanje trans prava, koja zahtijevaju posebnu pozornost u Hrvatskoj.

Stranica projekta...

 

LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu (2015.-2017.)

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Stranica projekta...

 

Trening - Kompas: ljudska prava (2016.)

Trening – Kompas: ljudska prava je Erasmus+ projekt namijenjen edukaciji osoba zainteresiranih za ljudska prava i osoba koje educiraju mlade o ljudskim pravima.
Osmodnevni trening organiziran je od strane OCD-a StepEurope i održan je u Kaarini (Finska) od 20. do 28. ožujka 2016. godine. Trening je okupio 28 sudionika/ica iz 7 Erasmus+ programskih zemalja (Finska, Švedska, Italija, Grčka, Rumunjska, UK i Hrvatska), tim od 4 trenera/ica i stručnjaka/kinja i 3 člana/ice zadužena/e za logističku i organizacijsku podršku.
Partneri: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” (Hrvatska), Mozaiq (Rumunjska), Human Rights &EqualitiesCharnwood – HREC (UK), KekpaDiek (Grčka), IFALL – IntegrationFörAlla (Švedska) i ASAP Europe (Italija).

Više o projektu...

 

Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda (2015.-2016.)

S ciljem smanjenja svih oblika nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama udruge Zagreb Pride i LORI pokrenule su projekt Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske a provodi se od studenog 2015. do listopada 2016. godine.

Stranica projekta...

 

Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda (2015.)

Projekt “Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda” na prostoru Primorsko-goranske županije, ali i Hrvatske, predstavlja inovativni, interaktivni i dosad malo korišten koncept u projektima usmjerenim na promociju i zaštitu ljudskih prava, smanjenje predrasuda te razvoj razumijevanja i tolerancije. Metoda Žive biblioteke predstavlja uspješno sredstvo u promoviranju ljudskih prava, i to na dvostruk način. Njome se pripadnicima i pripadnicama ranjivih, stigmatiziranih skupina koji/e se uključe u akciju pruža prilika za osnaživanje, kao i prilika da, izlazeći iz okvira svoje getoizirane zajednice, postanu aktivni/e sudionici/ice u stvaranju tolerantnijeg društva u kojem se poštuju prava svih građana i građanki. S druge strane otvaranjem dijaloga senzibiliziraju se i informiraju građani/ke koji će posjetiti Živu biblioteku. Osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju im se dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima.

Više o projektu...

 

Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama (2014.)

Udruga LORI započela je s provedbom projekta "Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama" koji će uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva do kraja godine provesti pet udruga iz pet županija koje obuhvaćaju krajnje geografske točke Hrvatske i bave se različitim društvenim aspektima: Udruga Lori – LGBT prava i osnaživanje LGBT zajednice (Primorsko goranska), Udruga Zora – ljudska prava i rodna ravnopravnost (Međimurska), K-zona – rodna i medijska kultura (Grad Zagreb), Pobjede – zaštita i promicanje prava životinja (Osječko baranjska) i Udruga Bonsai – razvoj volonterskih praksi (Dubrovačko neretvanska). Udruga nositeljica projekta vrijednog 324.953,00 kn je udruga K-Zona, koja od 2007. svake jeseni organizira Vox Feminae festival u Zagrebu.

Glavni cilj projekta je povećanje utjecaja i vrednovanja rada žena u lokalnim zajednicama i civilnom sektoru pa će projekt zajedničkom kampanjom na nacionalnoj razini te putem 5 lokalnih kampanja raditi na podizanju svijesti javnosti o pitanjima kojima se partnerske udruge bave, kao i lobirati za učinkovitiju provedbu i unaprijeđenje javnih politika.

Više o projektu...

 

"Drugačije društvo je moguće: ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost" (2012.–2013.)

Projekt kojeg financira Europska komisija kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) tiče se izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom LGBT ljudskih prava i prvi je projekt za zaštitu LGBT prava koji će se provoditi paralelno u tri najveća hrvatska grada, Zagreb, Split i Rijeka, a u čijem će radu sudjelovati najveći broj LGBT aktivista/kinja.

Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri segmenta: istraživanje, edukacija, javno zagovaranje i direktna pomoć LGBT osobama, a glavne ciljane skupine su lokalna LGBT zajednica, lokalno stanovništvo te lokalna uprava i samouprava. Kako bi što snažnije zahvatili ove ciljane skupine, u sam projekt namjeravamo uključiti i druge aktere poput Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo uprave, medijske djelatnike i djelatnice, druge LGBT udruge, grupe i inicijative, te nadležna saborska i vladina tijela za ravnopravnost spolova i/ili ljudska prava.

Više o projektu...

 

Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama (2012.-)

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" od 2012. godine provodi projekt Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama i osiguranje adekvatne podrške za LGBT srednjoškolsku populaciju.

Osnovni cilj projekta je smanjenje homo/bi/transfobije i zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja među mladima i zaštita ljudskih prava LGBT srednjoškolske populacije.

Više o projektu...

 

Put u prosTRANStvo (2011./2012.)

Projekt „Put u prosTRANStvo“ ima za cilj informiranje javnosti o ljudskim pravima transeksualnih i transrodnih osoba, problemima i diskriminaciji s kojima se ove osobe suočavaju u društvu te senzibiliziranje javnosti u svrhu boljeg prihvaćanja trans osoba.

Projekt je također usmjeren i na osnaživanje samih transeksualnih i transrodnih osoba te pružanje potrebne podrške Trans zajednici u Hrvatskoj, ali i u regiji. Projekt smo provele tijekom 2011/12.godine.

Više o projektu...

 

Izgradnja kapaciteta - edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije (2010./2011.)

Rad u organizaciji zahtjeva specifične vještine, kao što su uspješno provođenje projekata i aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava, administracija, odnos s partnerima/cama i suradnicima/cama i dr.

Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad na ciljevima i aktivnostima udruge, boljoj prezentaciji i sposobnosti organizacije da stručno i efektivno provede svoje projekte. Također, volonterke će biti educirane i ojačane da preuzmu ulogu aktivistkinja, da budu više uključene u projekte organizacije, te će moći svoje znanje prenijeti drugim volonterkama/ima koje/i dolaze u udrugu.

Više o projektu...

 

Forum-kazalište u akciji – Zajedno protiv predrasuda LORI & ALARM (Rijeka) u suradnji s udrugama Kocka (Rab) i Crta (Opatija) (2009.)

Osnovni cilj ovog projekta je osiguranje poštivanja ljudskih prava i smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja i time kreiranje tolerantnijeg društva.
Jedan od vrlo dobrih načina uklanjanja predrasuda i stereotipa je upravo kulturalno-društveni angažman kojeg promovira koncept forum-kazališnih predstava. Iz tog razloga, Udruge LORI i Alarm odlučile su izvesti forum-kazališne predstave na temu problematike seksualnih i rodnih manjina kako bi potakli gledateljstvo na uviđanje nužnosti prihvaćanja različitosti nasuprot prisutnom nasilju i diskriminaciji. Ovaj poseban način kulturalnog izričaja gdje su i korisnici/ce (gledatelji/ce) uključeni/e u rješavanje nekog društvenog problema smatramo posebno djelotvornim u razvijanju osobnog vrijednosnog stava. Projekt uključuje radionicu forum-kazališta, izvođenje same forum-kazališne, te tiskanje promotivnog materijala.

Više o projektu...

 

Psihološko savjetovalište za pripadnike/ice seksualnih i rodnih manjina (2008.-)

U okviru Programa psihosocijalne podrške za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina, udruga LORI pokrenula je Psihološko savjetovalište. Psihološko savjetovalište namijenjeno je lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i transeksualnim osobama svih dobnih skupina te nudi mogućnost individualne psihoterapije/savjetovanja, partnerske psihoterapije/savjetovanja, obiteljskog savjetovanje i grupne psihoterapije/savjetovanja.

Kroz savjetovalište želja nam je LGBT osobama pružiti siguran prostor gdje mogu dobiti savjete i podršku po pitanju svog rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije te drugih specifičnih pitanja vezanih za život LGBT osoba, kao npr. coming out, (internalizirana) homo/bi/transfobija, neprihvaćanje u okolini, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.

Više o projektu...

 

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/icama seksualnih i rodnih manjina (2008.-2009.)

S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ 2008. godine provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“. Projekt se odvija u suradnji s timom psihologa/ginja i sociologa/ginja, a provodi se na nacionalnoj razini.

Više o projektu...

 

Obitelj bez predrasuda - Kampanja za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina u obitelji (2007.)

S ciljem informiranja i senzibiliziranja roditelja/obitelji za bolje razumijevanje i prihvaćanje lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, transeksualnih i queer osoba (LGBTIQ) u svojim primarnim sredinama, Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" 2007. godine provodi Kampanju za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina u obitelji.

Stranica projekta...

 

Procjena potreba LGBTQ populacije u Hrvatskoj (2006.)

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ provela je 2006.g. projekt „Procjena potreba LGBTQ zajednice“. Glavni cilj projekta bio je dobiti uvid u potrebe LGBTQ populacije u Hrvatskoj, te na temelju rezultata istraživanja kreirati preporuke i strategije za daljnje djelovanje.
Svrha projekta bila je ukazati na specifične potrebe populacije, na važnost i značaj pojedinih potreba te na razinu prepoznavanja ovih potreba ili pak njihovog zanemarivanja i/ili ignoriranja.

Iako rezultati istraživanja predstavljaju važan doprinos ovom području, procjena potreba LGBTQ populacije svakako traži jedan opsežniji pristup i kontinuirani rad, kao i brojnija istraživanja (s obzirom na pojedina područja, međusobnu različitost i specifičnost potreba unutar LGBTIQ populacije, te u odnosu na različite potrebe populacije).

Više o projektu...

 

LBTQ žene i seksualnost (2005.-2006.)

Projekt LBTQ žene i seksualnost naš je odgovor na nedostatak informacija o seksualnosti namijenjenih LBTQ ženama. Cilj projekta bio je upoznati korisnice i sudionice projekta s raznim aspektima seksualnosti, potaknuti bolje prihvaćanje vlastitog seksualnog identiteta i/ili orijentacije, te utjecati na povećanje svjesnosti o važnosti brige za seksualno zdravlje.

Više o projektu...

 

Razvoj strategija i preporuka za unapređenje zdravlja LGBTI populacije u suradnji s terapeutima/kinjama, savjetodavkama/cima i zdravstvenim djelatnicima u zdravstvenim institucijama u Hrvatskoj (2005.)

Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja, kao i interseksualnih obilježja je svakodnevna pojava u hrvatskom društvu. Diskriminatorne prakse prema LGBTIQ populaciji prisutne su na svim poljima javnog i privatnog života.
Cilj ovog projekta je stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Njegov krajnji cilj je smanjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i interseksualnih obilježja u zdravstvenim ustanovama i stvaranje profesionalnog i prijateljskog okruženja u kojem LGBTIQ pojedinke/ci mogu ostvarivati svoje pravo na zdravlje i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Više o projektu...

 

Kampanja za senzibiliziranje medija (2004.-2005.)

Važnu ulogu u kreiranju javnog mnijenja imaju mediji. Dosadašnjim kontinuiranim praćenjem i analizom pisanih medija (2001. g. i 2003. g.) zaključile smo kako su mediji nedovoljno informirani o društvenom i političkom kontekstu diskriminacije LGBT osoba i kršenju njihovih ljudskih prava. Medijsko izvještavanje o LGBT tematici je često netočno, senzacionalističko i površno. Djelatnici/ce u medijima bili su nedovoljno informirani/e o ovoj temi i premalo senzibilizirani/e za promicanje ljudskih prava, pa tako i prava LGBT osoba. Autori/ce članaka još uvijek često prilaze ovoj temi kao "egzotičnoj", homoseksualne osobe prikazuju kao "ekstravagantne", a važnost LGBT aktivizma je nedovoljno prepoznata u razvoju civilnog društva. Ovakva situacija u medijima samo podupire stereotipe, predrasude i neznanje koji postoje u društvu.

Kampanjom za senzibiliziranje medija cilj nam je bio utjecati na medije i njihov način izvještavanja o LGBT tematici, te na taj način utjecati i na društvo. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukaciju i senzibiliziranje novinara/ki te jačanje suradnje s istima.

Više o projektu...

 

Edukacija i osnaživanje LGBT zajednice (2003.-2004.)

2003./2004. LORI je provela projekt "Edukacija i osnaživanje LGBT zajednice" uz financijsku potporu Global Fund for Women i Astraea Lesbian Fund. Projekt je trajao godinu dana i uključio je radionice za edukaciju i osnaživanje LGBT zajednice, te nabavku knjiga i filmskih materijala LGBTIQ tematike.

Više o projektu...

 

Pisani mediji o homoseksualnosti (2003.)

2001. godine provele smo projekt Hrvatski mediji o homoseksualnosti s kojim smo htjele istražiti na koji način hrvatski mediji prikazuju homoseksualnost. Projekt je uključivao praćenje 11 pisanih medija (Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Feral Tribune, Globus, Gloria, Nacional, Imperijal, OK i Svijet). Prvi dio projekta uključivao je praćenje navedenih medija u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2001.g., analizu i interpretaciju dobivenih podataka, aktivističko lobiranje medija te uspostavljanje suradnje s djelatnicama i djelatnicima medija. U drugom dijelu projekta uslijedilo je ponovno praćenje istih medija, od 1. listopada do 30. studenog 2001.g, kako bismo vidjele da li je došlo do očekivanih pozitivnih pomaka u pristupu medija homoseksualnosti. Ovo istraživanje ponovile smo 2003. kako bismo vidjele da li je u medijima došlo do promjena u pristupu ovoj temi, odnosno da li se sada homoseksualnosti češće prilazi iz kuta ljudskih prava.

Više o projektu...

 

Kampanja za promicanje prava homoseksualnih osoba "LJUBAV JE LJUBAV" (2002.)

U vrijeme provođenja Kampanje, prava homoseksualnih osoba bila su ignorirana. U zakonu nije bilo zabrane diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije niti je postojala mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imale su za posljedicu veću socijalnu ugroženost homoseksualne populacije, te veću izloženost nasilju, stigmatizaciji, diskriminaciji i društvenoj izolaciji.

Kampanjom za promicanje prava homoseksualnih osoba željele/i smo potaknuti pozitivne promjene, doprinijeti stvaranju tolerantnijeg ozračja i društva u kojemu se poštuju prava svih građanki i građana.

Više o projektu...

 

Hrvatski mediji o homoseksualnosti (2001.)

LORI je 2001. godine provela istraživanje medija kako bi vidjele na koji način hrvatski mediji prikazuju homoseksualnost. Pratile smo 11 pisanih medija (Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Feral Tribune, Globus, Gloria, Nacional, Imperijal, OK i Svijet).

Prvi dio projekta uključivao je praćenje navedenih medija u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2001. g., analizu i interpretaciju dobivenih podataka, aktivističko lobiranje medija te uspostavljanje suradnje s djelatnicama i djelatnicima medija.

U drugom dijelu projekta uslijedilo je ponovno praćenje istih medija, od 1. listopada do 30. studenog 2001. g, kako bismo vidjele da li je došlo do očekivanih pozitivnih pomaka u pristupu medija homoseksualnosti.

Više o projektu...

Share

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved