Poziv na okrugli stol: „Načini suzbijanja homofobije, bifobije i transfobije u obrazovanju te zaštita LGBTIQ+ mladih“

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Udruge Dugine obitelji i Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" vas pozivaju na okrugli stol na temu „Načini suzbijanja homofobije, bifobije i transfobije u obrazovanju te zaštita LGBTIQ+ mladih“ koji će se održati u četvrtak, 16. ožujka 2023. s početkom u 17:30 sati u Zagrebu (prostor "Urania", Trg E. Kvaternika 3/3).

Cilj okruglog stola je osvještavanje javnosti, institucija vlasti i obrazovnih ustanova o problematici homo/bi/transfobije u obrazovanju te potrebi unaprjeđenja nacionalnih programa i politika u ovom području.

Na okruglom stolu bit će ukratko predstavljeni rezultati provedenih aktivnosti i istraživanja u sklopu projekta "Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost" kojeg su provele udruge organizatorice okruglog stola; istraživanje o potrebama mladih LGBTI osoba u Hrvatskoj i analiza udžbenika, kurikuluma i međunarodnih dokumenata, te preporuke za državnu i lokalnu vlast te obrazovne ustanove. Dotaknut ćemo se i istraživanja o političkoj pismenosti mladih, točnije dijela u kojem mladi iskazuju svoje stavove i mišljenja prema LGBTIQ osobama.

Grupa mladih LORI: More novih ideja

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” provodimo s  partnericama Dugine obitelji i  Norsensus Mediaforum iz Norveške, te uz rad na izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacija o ljudskim pravima LGBTI osoba, ovaj je projekt usmjeren i radu s mladima. Prvenstveno ih se kroz projekt nastoji osnažiti za angažman u lokalnoj zajednici i osigurati mogućnosti za njihovo djelovanje.

O Grupi mladih LORI mogle bismo napisati nekoliko stranica teksta jer njihova energija, povezanost, predanost i snaga često su motivacija za daljnji rad u aktivizmu. Grupa organski raste i razvija se, a okuplja dvadesetak mladih iz PGŽ-a, dok se nekad jave osobe koje su iz drugih gradova i županije.  Mladi se pretežito okupljaju oko LGBTIQ+ tema, ali i oko tema kao što su volontiranje, mentalno zdravlje, a kroz zajedničke susrete organiziraju druženja i provode javne akcije. Samo neke od aktivnosti ovih genijalnih mladih ljudi su gledanje Eurosonga, Queer karaoke, radionice o Govoru mržnje i Garbaž Sale kao dio priprema za festival Smoqua. Tu je još niz aktivnosti, uskakanja i podrške koja je nemjerljiva. :)

Rad s mladima u obrazovanju: moja stručna praksa u udruzi LORI

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Studentica sam druge godine sveučilišnog jednopredmetnog diplomskog studija pedagogije u Rijeci te sam u sklopu kolegija „Praktičan rad 2“, kojeg sam pohađala tijekom zimskog semestra 2021./2022. akademske godine, odlučila svojih 100 sati prakse iskoristiti za suradnju s udrugom LORI s ciljem boljeg upoznavanja njihovog rada u području obrazovanja.  Na početku prakse sam sa svojim mentoricama u udruzi detaljno dogovorila plan prakse koji se  sastojao od nekoliko aktivnosti usmjerenih razvijanju dodatnih znanja i vještina za rad s mladima u području obrazovanja o ljudskim pravima i LGBTIQ temama. Aktivnosti su uključivale proučavanje materijala za predavanja o LGBTIQ temama u srednjim školama i pripremu za izvođenje predavanja, održavanje predavanja za učenike i učenice srednjih škola i kreiranje nove radionice za učenike i učenice osnovnih škola.

Prvo istraživanje u Hrvatskoj o iskustvima mladih LGBTIQ osoba u obrazovanju

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Mladi su u prosjeku osvijestili svoj LGBTIQ identitet s 14 godina, češće se outaju majkama nego očevima, a u kontaktu s novim osobama preko polovice njih skriva svoj LGBTIQ identitet. Doživljaj poštovanja i uvažavanja njihovog LGBTIQ identiteta, kao i osjećaj sigurnosti, češće su imali tijekom studiranja u odnosu na srednju školu, što ne čudi budući da su u srednjoj školi češće doživjeli nasilje, uz negativno spominjanje LGBTIQ tema u nastavi i nastavnim materijalima.

To su samo neki od rezultata istraživanja koje je provela istraživačica doc. dr. sc. Marina Štambuk u suradnji s udrugama Dugine obitelji i Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, u sklopu projekta "Podržimo uključivo obrazovanje - gradimo sigurnu budućnost" kojeg provode spomenute udruge i norveška organizacija Norsensus Mediaforum. 

Više od polovice sudionika i sudionica izjavilo je da su se u srednjom školi barem jednom susreli sa spominjanjem LGBTIQ tema u negativnom kontekstu, na nastavi ili u nastavnim materijalima, dok je trećina to doživjela više puta ili često. Tijekom srednje škole ispitane su osobe češće doživljavali negativne komentare od strane svojih vršnjaka i vršnjakinja u odnosu na fakultet, a čak 20% njih doživjelo je verbalno nasilje od strane nastavnog i stručnog osoblja u srednjoj školi. 

Uspješan seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

U sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje - gradimo sigurnu budućnost“ udruga LORI održala je od 25. do 27. ožujka 2022. godine seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“ na kojem su sudjelovale dvadeset i dvije osobe iz područja obrazovanja.

Trodnevni je seminar bio namijenjen nastavnicima/icama, stručnim suradnicima/icama i ravnateljima/icama osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske, a seminar je okupio zainteresirane iz raznih gradova i županija poput Osječko-baranjske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, iz Grada Zagreba, Splita i Rijeke.

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved