Prvo istraživanje u Hrvatskoj o iskustvima mladih LGBTIQ osoba u obrazovanju

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Mladi su u prosjeku osvijestili svoj LGBTIQ identitet s 14 godina, češće se outaju majkama nego očevima, a u kontaktu s novim osobama preko polovice njih skriva svoj LGBTIQ identitet. Doživljaj poštovanja i uvažavanja njihovog LGBTIQ identiteta, kao i osjećaj sigurnosti, češće su imali tijekom studiranja u odnosu na srednju školu, što ne čudi budući da su u srednjoj školi češće doživjeli nasilje, uz negativno spominjanje LGBTIQ tema u nastavi i nastavnim materijalima.

To su samo neki od rezultata istraživanja koje je provela istraživačica doc. dr. sc. Marina Štambuk u suradnji s udrugama Dugine obitelji i Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, u sklopu projekta "Podržimo uključivo obrazovanje - gradimo sigurnu budućnost" kojeg provode spomenute udruge i norveška organizacija Norsensus Mediaforum. 

Više od polovice sudionika i sudionica izjavilo je da su se u srednjom školi barem jednom susreli sa spominjanjem LGBTIQ tema u negativnom kontekstu, na nastavi ili u nastavnim materijalima, dok je trećina to doživjela više puta ili često. Tijekom srednje škole ispitane su osobe češće doživljavali negativne komentare od strane svojih vršnjaka i vršnjakinja u odnosu na fakultet, a čak 20% njih doživjelo je verbalno nasilje od strane nastavnog i stručnog osoblja u srednjoj školi. 

Uspješan seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

U sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje - gradimo sigurnu budućnost“ udruga LORI održala je od 25. do 27. ožujka 2022. godine seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“ na kojem su sudjelovale dvadeset i dvije osobe iz područja obrazovanja.

Trodnevni je seminar bio namijenjen nastavnicima/icama, stručnim suradnicima/icama i ravnateljima/icama osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske, a seminar je okupio zainteresirane iz raznih gradova i županija poput Osječko-baranjske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, iz Grada Zagreba, Splita i Rijeke.

Vrtlog pozitivnih promjena

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” kojeg provodimo s  partnericama Dugine obitelji i  Norsensus Mediaforum, pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba, te se projektom  povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje.

Upravo je informiranje mladih i jačanje njihovih kapaciteta bio jedan od važnih fokusa unutar prve godine trajanja projekta.

U Rijeci održan trening za provođenje edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

U sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje - gradimo sigurnu budućnost“ udruga LORI održala je od 27. do 28. svibnja 2021. trening za provođenje edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba u školama o LGBTIQ temama.

Dvodnevni je trening bio namijenjen predstavnicama/icama organizacija civilnog društva i inicijativama, te pojedincima/kama koji/e se bave tematikom ljudskih prava ili rade s mladima. Sudjelovalo je dvanaest polaznika/ica s područja Grada Zagreba, Istarske, Osječko-baranjske i Primorsko-goranske županije.

LORI poziva mlade: uključi se i djeluj!

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)


Želiš se povezati sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama te djelovati u području zaštite LGBTI ljudskih prava? Želiš se informirati, razmjenjivati ideje, iskustva i kreirati javne akcije?

Udruga LORI te poziva da nam se priključiš i budeš dio grupe mladih za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

TKO se može uključiti? Ako imaš između 16 i 30 godina i ako si strejt ili LGBTIQ+, živiš u Rijeci ili okolici i želiš graditi jednu bolju, pravedniju i ljepšu budućnost – javi nam se! 

Udruga LORI se dugi niz godina bavi unapređenjem i zaštitom prava LGBTI osoba, te kontinuirano provodi edukativne, kulturne, programe osnaživanja i podrške za LGBTIQ+ zajednicu. Našim mlađim generacijama želimo omogućiti sigurna mjesta susreta, razmjene misli i energije, kako bi se dijeljenjem znanja i vještina mlade snage osnažile, povezale i angažirale u svojoj zajednici po pitanju LGBTIQ+ tema.

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved