Aktivnosti i ciljevi

Posted in Psihološki centar

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog
rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

 

Osnovni ciljevi ovog projekta su osiguranje ljudskih prava, prava na zdravlje i prava na kvalitetnu zdravstvenu uslugu te smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja, posebno na području usluga psihosocijalnog zdravlja.

 

Opis projekta i središnjih aktivnosti

 

Seminar za psihologe/inje „Psihoterapijski rad i savjetovanje LGBT osoba“

Trodnevni seminar za psihologe i psihologinje namijenjen je edukaciji 20-tak psihologa i psihologinja koji provode terapeutsku praksu s područja cijele Hrvatske. Cilj seminara je informirati i educirati psihologe/inje za stručniji, kvalitetniji i profesionalniji rad s LGBT populacijom. Seminar obuhvaća sljedeće teme: specifične potrebe LGBT populacije; psihoterapija i odnos s LGBT klijentima/cama; stres manjine; coming out i internalizirana homo/bi/transfobija; nasilje i diskriminacija; spol, rod i transrodnost; dobra i loša praksa među psihoterapeutima/kinjama  i dr. Kako bi se osigurao dublji i direktniji uvid u problematiku, osim samog edukativnog dijela, na seminaru će se osigurati prostor za pitanja vezana za konkretnu praksu te dijeljenje iskustava psihoterapeuta/kinja. Seminaru će prisustvovati stručnjaci/kinje s dugogodišnjim psihoterapeutskim iskustvom rada s LGBTIQ populacijom te psihologinje i psiholozi koje rade u psihološkim savjetovalištima za LGBTIQ osobe.

 

Stručna literatura i smjernice za rad s LGBT populacijom

Nedostatak stručne literature jedan je od ključnih problema s kojim se psiholozi/ginje susreću u svom radu. Kroz ovaj projekt osiguralo bi se prevođenje, tiskanje i distribucija stručne literature, publikacije koja bi se ticala psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/cama, a posebno je preporučena od strane Međunarodnih institucija i udruženja koje se bave zaštitom i osiguranjem psihosocijalne podrške za LGBT populaciju.

Tijekom projekta, napravit će se i baza podataka koja sadrži postojeću literaturu LGBTIQ tematike dostupnu u Hrvatskoj (knjižnice, informacijski centri udruga i sl.), baza podataka elektroničkih časopisa koji sadrže članke LGBTIQ tematike te korisni on-line izvori na temu psihoterapijskog rada s LGBTIQ klijentima/cama.

 

Unaprjeđivanje usluga psihosocijalnog zdravlja i sistema podrške za transrodne i transeksualne osobe

Transrodne i transeksualne osobe posebno su stigmatizirane i marginalizirane u društvu, pa i od strane lezbijki, gej muškaraca i biseksualnih osoba. Brojna istraživanja pokazuju veliku učestalost nasilja nad transrodnim i transeksualnim osobama, žrtve su diskriminacije na radnom mjestu, u okolini te u vlastitim obiteljima. U svrhu unaprjeđenja usluga psihosocijalnog zdravlja za transrodne/transeksualne osobe te pružanja podrške ovim osobama, u sklopu projekta provest će se niz aktivnosti:

- Prijevod, izdavanje i distribucija publikacije koja će obuhvatiti informacije potrebne psihoterapeutima za rad s transrodnim osobama.

- Radionica „Specifične potrebe transrodnih i transeksualnih osoba vezano za psihosocijalno zdravlje“ održala bi se u sklopu seminara. Radionicu o ovoj tematici moderirala bi Jelena Poštić, psihologinja i aktivistkinja s dugogodišnjim iskustvom rada na transrodnim pitanjima (Ženska soba) u suradnji s predstavnikom/com Grupe za podršku za transrodne osobe (Transgayten, Beograd). Cilj radionice je upoznati psihoterapeute/kinje s teškoćama s kojima se transrodne osobe susreću u svakodnevnom životu i pružiti im informacije o dobroj i lošoj praksi u adresiranju ovih teškoća u psihoterapeutskom radu.

- Forum za transrodne i transeksualne osobe

Na osnovu dosadašnjeg rada i iskustva LGBTIQ organizacija u Hrvatskoj, transrodne osobe sve se više obraćaju LGBTIQ organizacijama tražeći pomoć i podršku. U odnosu na LGB populaciju, transrodne i transeksualne osobe imaju manje izvora podrške. Na osnovu procjene potreba ovih osoba, LORI će pokrenuti forum za transrodne i transeksualne osobe (s područja ex-Yu). Transrodne osobe će putem foruma imati priliku podijeliti iskustvo te pružiti si međusobnu podršku. Smatramo da je ovaj vid samoosnaživanja izuzetno važan te da će utjecati na razvijanje samosvijesti i osjećaj prihvaćenosti među ovim osobama. Također, korisnicama/ima foruma distribuirat će se jednom mjesečno i informacije o dostupnim publikacijama na ovu temu; brošure, članci te drugi informativno-edukativni izvori ne temu transrodnosti i transeksualnosti.

 

Share

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved