Zajedno protiv predrasuda

Posted in Projekti opce

Forum-kazalište u akciji – Zajedno protiv predrasuda
LORI & ALARM (Rijeka) u suradnji s udrugama Kocka (Rab) i Crta (Opatija)
2009.

Sažetak

Osnovni cilj ovog projekta je osiguranje poštivanja ljudskih prava i smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja i time kreiranje tolerantnijeg društva.
Jedan od vrlo dobrih načina uklanjanja predrasuda i stereotipa je upravo kulturalno-društveni angažman kojeg promovira koncept forum-kazališnih predstava. Iz tog razloga, Udruge LORI i Alarm odlučile su izvesti forum-kazališne predstave na temu problematike seksualnih i rodnih manjina kako bi potakli gledateljstvo na uviđanje nužnosti prihvaćanja različitosti nasuprot prisutnom nasilju i diskriminaciji. Ovaj poseban način kulturalnog izričaja gdje su i korisnici/ce (gledatelji/ce) uključeni/e u rješavanje nekog društvenog problema smatramo posebno djelotvornim u razvijanju osobnog vrijednosnog stava. Projekt uključuje radionicu forum-kazališta, izvođenje same forum-kazališne, te tiskanje promotivnog materijala.
Ovim projektom željele/i smo povećati svjesnost građana/ki o potrebi prihvaćanja različitosti i razvoja tolerancije (naročito u manjim sredinama u Primorsko-goranskoj županiji); povećati senzibiliziranost gledatelja/ica predstave za probleme marginaliziranih skupina; poboljšati informiranost građana/ki o tematici seksualnih i rodnih manjina te utjecati na veće uključivanje građana i građanki u rješavanje društvenog problema.
Projekt provode udruge LORI i ALARM u suradnji s udrugama KOCKA (Rab), CRTA (Opatija) i IDEM I JA (Lošinj) . Projekt su financijski podržali Grad Rijeka i Global Fund for Women.

Forum-kazališna predstava „U svoja 4 zida“

Predstava tematizira svakodnevicu pripadnika/ca seksualnih i rodnih manjina te (naše?) društvo koje im nameće život „u svoja 4 zida“. Konkretno, predstava govori o diskriminaciji 18-godišnjakinje koja nepravdu podnosi u raznim segmentima života – u domu, školi, razredu. Zanimljiva značajka predstave jest da je glavna protagonistica osoba koja želi ispraviti nepravdu i neravnopravan tretman koje LGBTIQ osobe prolaze u školi, te se, iako sama nije homoseksualne orijentacije, zalaže za ljudska prava ove manjine. Međutim, bez obzira na seksualnu orijentaciju, u svojoj borbi zapravo nailazi na iste teškoće s kojima se nose i pripadnice/ci seksualnih i rodnih manjina. Stavljajući fokus na „pomagača“, a ne na samu osobu koja trpi diskriminaciju, namjera nam je pokazati gledateljima/cama predstave važnost solidarnosti s onima koji su marginalizirani te kroz izvođenje predstave, zajedno s gledateljima/cama koji su u forum kazalištu aktivni/e sudionici/ce, pronaći učinkovite mehanizme u rješavanju ovog društvenog problema.
Predstava „U svoja 4 zida“ dosad je izvedena u Rijeci, Rabu, Malom Lošinju, Puli, Zagrebu i Opatiji.

Forum-kazalište u osnovnim crtama:

U forum-kazalištu riječ je o interaktivnom scenskom izričaju zasnovanom na aktivnoj participaciji svih sudionika/ca - izvođača/ica i publike - koji/e tijekom javne izvedbe postaju svojevrsni suigrači/ce, tj. gledatelji/ce - izvođači/ce. Nasuprot uobičajenoj jednosmjernoj komunikaciji koja dominira u suvremenoj medijski posredovanoj kulturi i politici, forum-kazalište nastoji razbiti imaginarne društvene ili osobne barijere čime «potlačenom» i prisilno pasiviziranom konzumentu (ne)kulture pruža mogućnost preobrazbe u aktivnog/aktivnu sudionika/sudionicu umjetničkog čina koji istodobno, iz pozicije objekta, uči postati subjekt ravnopravnog dijaloga o relevantnim pitanjima. Forum kazalište moguće je shvatiti kao školu aktivnog građanstva i vježbalište kvalitetne komunikacije u čije temeljne po(r)uke spada praktični rad na svladavanju vlastitoga straha, odnosno, dovođenje u pitanje standardnih i neučinkovitih obrazaca ponašanja, uz naglašavanje činjenice da praktički uvijek postoji (prihvatljiva, kreativna, nenasilna) alternativa.

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved